16-11-2015 18:06 | Door: Dimitri Reijerman

Standard & Poor's (S&P) waarschuwt verzekeraars dat zij door klimaatverandering meer risico's lopen dan momenteel in de sector wordt verwacht.

Volgens S&P kunnen de kapitaalposities van verzekeraars worden aangetast doordat als gevolg van klimaatverandering beleggingsinkomsten tegenvallen. Ook moeten zij hogere kapitaalbuffers aanleggen. Verder merkt kredietbeoordeler op dat de sector ook hogere claims kan verwachten als gevolg van extreme weersomstandigheden.

S&P baseert zijn waarschuwing op onderzoek van consultancybureau Mercer en een risicoanalyse van Risk Management Solutions. Volgens laatstgenoemde neemt als gevolg van klimaatverandering met name de kans op schade door tropische stormen toe, waardoor verzekeraars genoodzaakt zijn om meer geld in kas te hebben voor eventuele schadevergoedingen.

Onzekerheid over CO2-emissies

Volgens S&P is de precieze impact van klimaatverandering op de verzekeringsbranche nog onzeker, doordat onduidelijk is hoeveel CO2 de komende decennia nog uitgestoten zal worden. Daarbij verwijst de kredietbeoordeler naar de aankomende COP21-conferentie in Parijs, waar mogelijk internationale afspraken uit volgen om de uitstoot van broeikasgassen aan banden te leggen.

Verzekeringsmaatschappijen zijn vaker gewaarschuwd voor de risico's van klimaatverandering. Zo werd in 2014 bekend dat 80 procent van de Amerikaanse verzekeraars onvoldoende voorbereid zijn op deze ontwikkeling. Het onderzoek was uitgevoerd door Ceres, een NGO op het gebied van duurzaamheid in het bedrijfsleven, en de Amerikaanse Vereniging van Verzekeringsmaatschappijen.

Bron: S&P | Foto: Day Donaldson, via Flickr Creative Commons (Cropped by Duurzaambedrijfsleven)