17-11-2015 10:00 | Door: Dimitri Reijerman

Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) streeft er naar om 2020 de CO2-uitstoot van zijn beleggingen te halveren.

Het pensioenfonds zegt dat het beleggingen in CO2-intensieve industrieën gaat verkleinen. Als voorbeelden noemt PFZW de mijnbouw, met name die voor de winning van steenkool, en de elektriciteitsproductie.

Daarnaast zegt het pensioenfonds, dat eind 2014 een beleggingsportefeuille had van circa € 161 mrd, dat het met deze bedrijven in overleg gaat om hun CO2-emissies te helpen verminderen. Als zij dit nalaten, zal PFZW stoppen met het beleggen in deze ondernemingen. Het pensioenfonds denkt dat het uiteindelijk in 250 bedrijven niet langer gaat beleggen. PFZW zal in 2020 bovendien zijn belegd vermogen in bedrijven met voorraden fossiele energie met 30 procent hebben teruggebracht.

Het fonds zegt de komende vijf jaar ook meer te beleggen in ondernemingen die milieuvriendelijk te werk gaan. Daarvoor wordt het budget verviervoudigd naar circa € 16 mrd. Het gaat met name om bedrijven die zich richten in het aanpakken van voedseltekorten en waterschaarste, beide een gevolg van klimaatverandering.

Volgens het pensioenfonds zorgt deze duurzamere aanpak van zijn beleggingsstrategie er voor dat pensioenen op de langere termijn beter beschermd worden. Het PFZW stelt dat bedrijven die het milieu meer belasten dan concurrenten op termijn slechtere rendementen zullen opleveren.

Pensioenfonds volgt bredere trend

PFZW volgt met zijn aangescherpte beleid het voorbeeld van ABP. Dit pensioenfonds liet vorige maand weten dat het duurzamer en verantwoorder gaat beleggen. ABP onderzoekt momenteel 4.000 bedrijven op zaken als MVO-beleid en duurzaamheidsaspecten. Het verwacht dat mogelijk tot 30 procent van de bedrijven waarin het belegt uit zijn beleggingsportefeuille zullen verdwijnen.

Ook pensioenuitvoerder PGGM, dat grote belangen heeft in het vastgoed en een grote klant is van PFZW, heeft aangegeven duurzamer te beleggen. Net als PFZW wil PGGM de CO2-uitstoot in zijn portefeuille over een periode van 5 jaar met 50 procent terugbrengen.

Bron: PFZW | Foto: NASA