16-04-2012 20:02 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

Een geloofwaardig internationaal duurzaamheidsbeleid. Dát is waar duurzame investeerders wereldwijd om roepen. Een duidelijke aanpak van overheden is vereist om op korte termijn het vertrouwen onder investeerders te doen groeien en groene investeringen te stimuleren.

Ontwikkelde landen, zoals Engeland en Amerika, moeten zich sterk maken voor een ‘groen’ beleid. Hiermee kan de trend van terughoudendheid onder investeerders worden doorbroken. Dit blijkt uit het rapport van de London School of Economics and Political Science (LSE), wat vandaag is gepresenteerd - enkele dagen voor een cruciale internationale bijeenkomst van de ministers van Financiën van de G20.

Het rapport stelt dat er geen sprake is van een gebrek aan geld in de huidige markt. “Er is echter een wereldwijd waargenomen tekort aan genomen kansen binnen de particuliere sector. Deze kansen zouden niet gemist mogen worden.”

Instrumenten

De wil onder duurzame investeerders is er, het politieke duwtje in de rug ontbreekt echter. Overheden kunnen een bijdrage leveren aan het herstel van het vertrouwen van investeerders door middel van “zorgvuldig gekozen instrumenten”. Door onder andere het invoeren van een CO2-taks, het verhogen van subsidies voor innovatieve bedrijven en instellen van milieuvoorschriften voor producten kunnen investeringen gestimuleerd worden.

“De oplossing zit in bredere economische reorganisatie, structurele hervormingen, de bevordering van concurrentie en liberalisering,” stelt Dimitri Zenghelis, onderzoeker van de LSE.

Internationaal

Onlangs maakte ook Bloomberg New Energy Finance bekend dat duurzame investeerders het eerste kwartaal van 2012 wereldwijd afhaakten, vooral als gevolg van de heersende internationale politieke en economische onzekerheid.

Aankomende donderdag en vrijdag vinden de jaarlijkse bijeenkomsten van het Internationaal Monetair Fonds en de Wereldbank in Washington plaats. De ministers van Financiën zullen hier onderhandelen welke rol de overheden in het economisch herstel wereldwijd op zich dienen te nemen.

Bron: BusinessGreen

Foto: o_corgan