07-01-2016 18:08 | Door: Dimitri Reijerman

De provincie Noord-Holland heeft een subsidieregeling ter waarde van € 4,74 mln in het leven geroepen die zeehavens moet helpen verduurzamen.

Volgens de provincie is de subsidieregeling bedoeld voor de verbetering van de luchtkwaliteit, het intensiveren van het ruimtegebruik en het aanjagen van de circulaire economie door middel van projecten in de Noord-Hollandse zeehavens. De provincie noemt onder andere het Noordzeekanaalgebied en de haven van Den Helder.

Gemeenten, bedrijven, samenwerkingsverbanden van bedrijven en bedrijvenverenigingen kunnen zich inschrijven. Voorwaarde voor een subsidietoekenning is wel dat er sprake is van cofinanciering van de duurzame initiatieven.

Het gaat om projecten die moeten leiden tot een vermindering van de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen, een betere benutting van de bestaande ruimte in de havengebieden, het maximaliseren van de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen, en het minimaliseren van waardevernietiging.

De eerste aanvragen zijn tot en met 31 maart in te dienen. De Provincie Noord-Holland belooft uiterlijk 1 juni een reactie te geven op de voorlopige aanvragen. De regeling wordt van 1 augustus tot 15 september opengesteld. De subsidiebeschikkingen komen in december.

Bron: Provincie Noord-Holland | Foto: Rijkswaterstaat