11-01-2016 10:01 | Door: Dimitri Reijerman

Bedrijven die investeren in environmental, social and governance (ESG)-beleid plukken daar op termijn de vruchten van.

Dat concluderen Deutsche Asset Management en de universiteit van Hamburg op basis van een inventarisatie van 2.250 studies die sinds 1970 zijn uitgevoerd op het gebied van ESG-investeringen. Volgens de onderzoekers is het de grootste studie ooit naar de effecten van ESG-beleid bij bedrijven.

62 procent ziet positieve impact duurzaam beleggen.

Op basis van de inventarisatie blijkt dat slechts 10 procent van de bedrijven die een actief duurzaamheidsbeleid hanteren daar een negatieve impact op de bedrijfsresultaten van ervaren. Ruim 62 procent laat juist een positieve impact zien als ondernemingen kiezen voor een actief ESG-beleid.

Een andere conclusie die de onderzoekers trekken is dat bedrijven de drie ESG-pijlers beter los van elkaar kunnen implementeren. Met name investeringen met betrekking tot het milieu hebben bij deze aanpak een positieve impact: circa 59 procent van de onderzochte studies toont aan dat bedrijven beter presteren als zij kiezen voor een 'losse' aanpak met betrekking tot het milieu.

Bron: Deutsche Asset Management | Foto: NASA