03-02-2016 07:22 | Door: Dimitri Reijerman

De Amerikaanse kredietbeoordelaar Moody's verwacht dat er dit jaar wereldwijd voor $ 50 mrd aan green bonds op de markt komen. Dat is meer dan vorig jaar.

In 2015 werd er wereldwijd $ 41,8 mrd aan groene obligaties uitgegeven. Moody's denkt echter dat er dit jaar circa $ 8 mrd bijkomt. Volgens de kredietbeoordelaar is de verdere groei in populariteit van green bonds met name toe te schrijven aan het klimaatakkoord tijdens de COP21-conferentie afgelopen december. Moody's kwalificeert de stemming op de markt ten aanzien van duurzame investeringen daarom als gunstig.

Naast een positieve houding bij beleggers ten aanzien van green bonds, geeft Moody's nog een aantal redenen voor een verdere groei van green bond-emissies.

Zo wijst de financiële beoordelaar er op dat in China en India de mogelijkheden om groene obligaties te verstrekken ruimer zijn doordat de overheden richtlijnen hebben opgesteld. Met name de Chinese overheid wil met dit financiële middel veel geld ophalen om zijn geïntensiveerde investeringen in duurzame energieprojecten te financieren.

Ook andere overheden moedigen bedrijven en financiële instellingen steeds vaker aan om green bonds uit te geven. Moody's ziet dit eveneens als een uitvloeisel van de COP21-conferentie.

Terugkijkend naar vorig jaar noteerde Moody's 105 green bond-emissies. De gemiddelde opbrengst lag op $ 215 mln. Financiële instellingen waren verantwoordelijk voor het leeuwendeel van de emissies met een aandeel van 40 procent.

Bron: Moody's | Foto: NASA