12-02-2016 11:00 | Door: Dimitri Reijerman

Staatssecretaris Dijksma pleit voor wereldwijd beprijzing van CO2-emissies. Carbon pricing is volgens haar het juiste instrument om de vervuiler te laten betalen met als gevolg meer investeringen in duurzame energie. Met een Nederlands plan moet de EU een voortrekkersrol spelen.

De staatssecretaris bezoekt vrijdag een bijeenkomst over klimaatverandering in Parijs. Daar zijn naast de Wereldbank en de Franse regering ook bedrijven en maatschappelijke organisaties betrokken.

Volgens Dijksma moet er voor het invoeren van een CO2-heffing eerst een gelijk speelveld komen op mondiaal niveau, omdat er nu meerdere systemen voor het beprijzen van CO2-uitstoot zijn. Daarvoor is er samenwerking nodig, zo stelt de staatssecretaris.

Lobby voor CO2-tax komt op gang

De Wereldbank poogt met de Carbon Pricing Leadership Coalition tot een wereldwijde samenwerking voor een eenduidige beprijzing van CO2 te komen. Daarbij wil de Wereldbank ook landen helpen die nog geen systeem voor carbon pricing hebben.

Een wereldwijde CO2-tax heeft niet alleen tot voordeel dat bedrijven weten waar zij aan toe zijn, ook wordt de prikkel ontnomen om hun productie te verplaatsen. Daarnaast is het Europese systeem van emissierechten weinig effectief gebleken, omdat er te veel uitstootrechten op de markt kwamen en de prijs is gekelderd.

Het plan van Dijksma is een voortvloeisel uit het klimaatakkoord dat tijdens de COP21-conferentie is gesloten. De Nederlandse regering wil als EU-voorzitter het onderwerp van carbon pricing hoger op de agenda zetten. Het is echter nog onduidelijk of er wereldwijd voldoende consensus zal ontstaan om een mondiale CO2-tax in te kunnen voeren.

Bron: Rijksoverheid | Foto: By Alfred Palmer [Public domain], via Wikimedia Commons