16-02-2016 13:28 | Door: Dimitri Reijerman

Een te laat op gang gebrachte energietransitie kan leiden tot een abrupte waardedaling van fossiele brandstoffen en daarmee een negatief effect hebben op de economie.

Daarvoor waarschuwt het European Systemic Risk Board (ESRB), een financiële waakhond die systeemrisico's binnen en buiten de Europese Unie monitort. Volgens de ESRB is een plotse overstap van fossiele brandstoffen naar een duurzame energievoorziening schadelijk voor de economie, als blijkt dat er onvoldoende duurzame alternatieven bestaan. Met name omdat voor deze groene energiebronnen hoge prijzen kunnen ontstaan.

Een ander risico is samen te vatten met het begrip stranded assets, ofwel de bewezen reserves aan fossiele energie. Deze olie,kolen en gasreserves zullen voor een groot deel nooit naar boven komen, als overheden hun beloftes waarmaken om de klimaatverandering te beperken tot een opwarming van 2 graden Celsius. De stranded assets staan nog in de boeken van veel bedrijven, maar zijn potentieel niets meer waard. Afschrijving is daarom noodzakelijk, maar dat gebeurt nog onvoldoende.

Om deze gevaren het hoofd te bieden, is een geleidelijke transitie naar een koolstofarme economie noodzakelijk. Overheden moeten volgens de ESRB daarom bestaande afspraken die klimaatverandering tegengaan, direct gaan implementeren. Dit zal tot gevolg hebben dat er meer investeringen komen in duurzame energieopwekking, evenals r&d.

Stress tests

Een andere stap die overheden moeten zetten, is het eisen van meer inzicht in de CO2-uitstoot die niet-financiële bedrijven veroorzaken. Op basis van deze informatie kunnen toezichthouders stress tests opstellen om de impact van klimaatverandering op de financiële markten in te kunnen schatten.

De ESRB is niet de enige die waarschuwt voor de financiële gevolgen van klimaatverandering; eerder deed Mark Carney, de baas van de Bank of England, hetzelfde. Volgens Carney lopen met name bedrijven actief in de fossiele energiesector en verzekeraars grote risico's.

Bron: ESRB | Foto: By John Hill (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons