26-02-2016 07:29 | Door: Dimitri Reijerman

Het Friese bedrijfsleven heeft samen met kennisinstellingen en overheden de Vereniging Circulair Friesland opgericht. De samenwerking moet de duurzaamheid in Friesland verhogen en tegelijkertijd werkgelegenheid opleveren.

Met het initiatief voor Circulair Friesland, waarover DuurzaamBedrijfsleven Media in januari nog een achtergrondverhaal publiceerde, willen de partijen de energievoorziening verduurzamen en grondstoffen in een kringloop houden. Diverse bedrijven hebben concrete producten en diensten naar voren geschoven die een circulaire economie in Friesland vorm kunnen geven.

Door een vereniging op te richten, willen alle deelnemers de overgang naar een circulair model voor Circulair Friesland versnellen. Bovendien is een nauwe samenwerking cruciaal, omdat volgens de initiatiefnemers in een circulaire economie ketens worden gesloten en over sectoren heen gebruik wordt gemaakt van elkaars grondstoffen, kennis en kunde. Een 'aanjaagteam' moet de komende tijd helpen om de circulaire voornemens verder uit te werken.

Ook de financiële sector doet mee. Rients Schuddebeurs, bestuurslid Circulair Friesland en directeur Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland, zegt daarover: “Samen realiseren we een circulaire economie, die toekomstbestendig is, banen creëert en innovatie aanwakkert. Samenwerking is cruciaal. De Rabobank ondersteunt dat met een nieuw fonds, het Rabobank Circulair Fonds.“

Regioanalyse

Bij het inventariseren van de ideeën en het in kaart brengen van de diverse grondstofstromen kreeg Circulair Friesland hulp van Urgenda en Metabolic. In de regioanalyse zijn een aantal 'icoonprojecten' opgesteld die de circulaire economie als eerste moeten vormgeven. Ook komen er een incubator en een lectoraat circular plastics.

Bron: Circulair Friesland | Foto: NASA