04-03-2016 13:39 | Door: Dimitri Reijerman

Het Microkredietfonds van ASN-Novib is voortaan ook voor ING-klanten verkrijgbaar. ING heeft het fonds in zijn catalogus van beleggingsfondsen opgenomen.

ASN

Volgens ASN Bank is het Microkredietfonds via de website van ING per direct beschikbaar voor klanten. Ook kunnen adviseurs en vermogensbeheerders van ING gebruikmaken van het Microkredietfonds. Het fonds is bovendien opgenomen in de duurzame beleggingsstrategie van ING.

ING heeft het Microkredietfonds geplaatst in de zogeheten masterlist van duurzame fondsen. Daarvoor is ook de hoogste duurzaamheidskwalificatie uitgegeven: NFI++ (niet-financiële indicator).

De ASN Bank stelt dat de vraag naar microkrediet toeneemt. Het fonds belegt in microfinancieringsinstellingen. Deze verstrekken leningen aan mensen in ontwikkelingslanden. Zo kunnen zij een winkel, werkplaats of boerenbedrijf opbouwen. Het ASN-Novib Microkredietfonds verstrekt momenteel leningen aan ruim 7,8 miljoen mensen.

 

Foto: By Jaimoen87 (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons