22-05-2013 12:13 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

De natuur moet beter beschermd worden tegen de ammoniakuitstoot van de intensieve veehouderij. Er moet wellicht in een gebied worden gekozen voor veehouderij óf de natuur, niet beide.

Tot die slotsom komt de Algemene Rekenkamer in het woensdag verschenen vervolgonderzoek Duurzaamheid Intensieve Veehouderij. Volgens de Rekenkamer is het zaak dat staatssecretaris Sharon Dijksma (Economische Zaken) ervoor zorgt dat de uitstoot van stikstof omlaag gaat. Stikstof zorgt voor problemen in de natuur, want sommige soorten kunnen niet overleven in een stikstofrijke omgeving. Stikstof komt vrij uit de ammoniak die in dierlijke mest zit.

En mest is er volop. De Rekenkamer becijfert dat er in de intensieve veehouderij in totaal 156 miljoen dieren worden gehouden: 1.550.000 melkkoeien, 900.000 vleeskalveren, 12.400.000 varkens, 96.900.000 legkippen en 44.500.000 vleeskuikens. De sector bracht ruim €9 mrd op in 2011.

Volgens de onderzoekers wordt er maar weinig vooruitgang geboekt met het beleid voor dierenwelzijn in deze sector. Met name op bedrijven waar varkens en kippen worden gehouden, kan het beter. Volgens de Rekenkamer is het zaak dat Dijksma duidelijke eisen gaat stellen aan de sector en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) die controleert of bedrijven zich aan de regels houden. Ook al omdat een experiment om bedrijven met legkippen grotendeels zelf toezicht te laten houden, niet goed uitpakte.

Bron: ANP

Foto: Compassion in World Farming via Flickr.com