25-03-2016 18:34 | Door: Dimitri Reijerman

De Amerikaanse toezichthouder op de financiële markten heeft ExxonMobil op de vingers getikt. Het olieconcern moet onder druk van activistische aandeelhouders mogelijk inzicht geven in de potentiële risico's die het loopt als gevolg van klimaatverandering.

Een aantal aandeelhouders, waaronder een groot Amerikaans pensioenfonds en de Church of England, willen op een aankomende aandeelhoudersvergadering een motie in stemming brengen waarin de oliereus wordt opgeroepen inzicht te geven in de gevolgen van klimaatverandering op het bedrijf. Het gaat daarbij vooral om de financiële risico's die ExxonMobil op de langere termijn loopt, bijvoorbeeld als gevolg van CO2-beprijzing.

De oliereus wilde aanvankelijk niet dat deze motie in stemming zou worden gebracht. Het bedrijf claimt dat het al voldoende inzicht heeft verschaft over klimaatverandering, maar na tussenkomst van beurswaakhond SEC is ExxonMobil alsnog gedwongen om de motie toe te laten.

Mocht de motie voldoende stemmen krijgen, dan moet de oliereus meer inzicht geven in de gevolgen en de risico's die het bedrijf loopt als gevolg van een aanpak van de klimaatproblemen.

Onduidelijk is nog of de motie kansrijk is. Vorig jaar werd een motie waarin werd opgeroepen om een klimaatdeskundige op te nemen in de raad van bestuur nog met een grote meerderheid verworpen. De activistische aandeelhouders stellen echter tegenover Reuters dat de uitspraak van de SEC al als een overwinning kan worden beschouwd. Zij stellen dat ExxonMobil open kaart moet spelen nadat er eind vorig jaar in Parijs het COP21-Klimaatakkoord is gesloten.

ExxonMobil kwam eerder deze week in het nieuws toen nazaten van de Rockefellers aankondigden alle aandelen in de oliereus te gaan verkopen. Daarnaast lijkt de Exxonmobil-uitspraak van de SEC op de acties van het Nederlandse FollowThis.

Deze activistische aandeelhouders dwongen onlangs een stemming af bij Shell. Zij eisten dat Shell zich meer moet richten op duurzame energie. Het olieconcern lijkt, na een eerdere aarzeling, daar nu concrete stappen toe te zetten.

Bron: Reuters | Foto: By Anthony92931 (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons