07-04-2016 16:30 | Door: Fitria Jelyta

Uit onderzoek van een student aan de Technische Universiteit Delft (TU Delft) blijkt dat een tijdelijke transformatie van leegstaande gebouwen naar woningen financieel haalbaar is.

Dat schrijft de website Gebiedsontwikkeling.nu. Kai Mulder, een masterstudent aan de TU Delft, heeft voor zijn masterscriptie een rekenmodel ontwikkeld dat eigenaren van leegstaande kantoorpanden inzicht geeft in de financiële haalbaarheid van een tijdelijke transformatie van een pand naar woning.

Dit maakt voor gebouweigenaren mogelijk om in een vroeg stadium beter te kunnen beslissen over tijdelijke renovaties van kantoorpanden. Daarnaast draagt het model bij aan het verminderen van leegstand in kantoorgebouwen. 

Grote investering, korte terugverdientijd

De afstudeerder beschrijft dat tijdelijke transformaties van leegstaande kantoorpanden in veel gevallen een financieel risico vormen voor gebouweigenaren, omdat de vaak grote investeringen voor de renovatie niet in korte tijd kunnen worden terugverdiend.

De overheid heeft echter de maximale tijdelijke periode die wettelijk is toegestaan voor tijdelijke transformaties van vijf naar tien jaar verlengd. Zo wordt de terugverdientijd van de investeringen voor de transformaties verdubbeld, waardoor het aantrekkelijker wordt voor eigenaren van leegstaande gebouwen om te investeren in tijdelijke transformaties.

Kans van slagen

Het transformatieproject heeft volgens Mulder meer kans van slagen als het leegstaande kantoorpand zich bevindt in een stad waar een tekort aan woningen heerst voor onder meer studenten en starters.

Verder adviseert de afstudeerder dat gebouweigenaren moeten kijken naar indirect rendement bij de beslissing om een leegstaand kantoorpand te transformeren tot woongebouw. Zo kan de tijdelijke transformatie als aanjager dienen om gebiedsontwikkeling op gang te brengen, waardoor de waarde van het gebouw en de grond op termijn stijgt. 

Bron: Gebiedsontwikkeling.nu | Foto: Images Money, Creative Commons (Cropped by DuurzaamBedrijfsleven)