12-06-2013 09:07 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

Minder dan een half procent van de beleggingen van Nederlandse pensioenfondsen gaat naar duurzame energie. Jammer, want investeringen zijn hard nodig.

Dat blijkt uit een inventarisatie van onderzoeksbureau Profundo in opdracht van de milieuorganisatie Natuur & Milieu. Profundo onderzocht 14 pensioenfondsen, die samen beleggingen hebben ter waarde van €586 mrd, 73 procent van de totale beleggingen van alle Nederlandse pensioenfondsen. Van die €586 mrd werd slechts €1,8 mrd belegd in duurzame energie.

De pensioenfondsen steken dus bijna geen geld in duurzame energie, en als ze het wel doen gaat het meestal om buitenlandse projecten. Dat is jammer, want de Nederlandse energiesector heeft investeringen van de pensioenfondsen hard nodig om het kabinetsdoel van 16 procent hernieuwbare energie in 2020 te halen.

 

Investeringen in windparken

 

Momenteel proberen de industrie, vakbonden, werkgevers, energiebedrijven en milieuorganisaties onder leiding van de Sociaal Economische Raad een Nationaal Energieakkoord te sluiten over de verduurzaming van de Nederlandse energievoorziening. Die verduurzaming vereist onder andere flinke investeringen in windparken op land en op zee.

Voor het halen van die investeringen is een grotere rol van de pensioenfondsen onmisbaar. Volgens Natuur & Milieu lijken de pensioenfondsen wel bereid te zijn om fors te investeren in duurzame energie, maar alleen als de overheid harde garanties geeft voor een stabieler en betrouwbaar energie- en klimaatbeleid.

Een andere belangrijke barrière voor pensioenfondsen is schaalgrootte. In een eerder interview met DuurzaamBedrijfsleven.nl zei Anna Pot, senior duurzaamheidsspecialist bij pensioenbeheerder APG: 'Voor een investeerder als APG worden niet-beursgenoteerde bedrijven pas vanaf een omvang van ongeveer €80 mln interessant om in te investeren. Veel bedrijven in bijvoorbeeld de cleantech hebben die grootte nog niet bereikt.'

 

Goed rendement

 

Natuur & Milieu wijst er op dat investeringen in duurzame energie gunstig zouden zijn voor de pensioenfondsen. Zo halen beleggingen in Belgische windparken op zee een rendement van 10 procent, wat veel hoger is dan de pensioenfondsen nu halen, aldus de milieuorganisatie.

Bron: De Telegraaf

Foto: JWPhotography2012 via Flickr.com