17-06-2013 11:05 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

Naast werkgeversorganisatie VNO-NCW vindt ook het Planbureau voor de Leefomgeving het regeringsdoel van 16 procent duurzame energie in 2020 onhaalbaar.

“Het regeringsdoel om in 2020 zo’n 16 procent van het Nederlandse energiegebruik duurzaam op te wekken, is onhaalbaar,” zegt Maarten Hajer, directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Hiermee sluit hij zich aan bij eerdere uitspraken van werkgeversorganisatie VNO-NCW. In een interview met het Financiële Dagblad stelt hij zelfs dat alleen in tijdelijke ‘oorlogseconomie’ de doelen realistisch zijn. In zo’n economie zou de overheid zich verregaande bevoegdheden toe-eigenen.

Op deze manier komt het Energieakkoord, dat juist invulling moet geven aan de kabinetsdoelstelling om het aandeel hernieuwbare energie fors te verhogen, behoorlijk onder druk te staan. Het PBL is de belangrijkste adviseur voor het kabinet voor klimaat- en milieubeleid.

Milieubeleid

Het PBL stelt in zijn kritische rapport ‘Wissels Omzetten’ dat het Nederlandse milieubeleid moet worden aangepast. Vandaag zal het rapport door het PBL gepresenteerd worden.

“Nederland hobbelt op veel terreinen achteraan,” concludeert Hajer in het rapport. Het planbureau hekelt dan ook de kortetermijnvisie van de afgelopen kabinetten en het achterblijven van langetermijnmaatregelen.

Zo wordt bijvoorbeeld biomassa gestookt in de oude kolencentrales om aan milieudoelstellingen te voldoen in 2020, terwijl niet wordt geïnvesteerd in de ontwikkeling van nieuwe vormen van duurzame energieopwekking op de langere termijn.

Investeren

Als het bedrijfsleven de achterstand op omliggende landen goed wil maken, moet Nederland investeren in milieubesparende techniek. Zo zou er volgens het PBL een speciaal fonds voor eco-innovatie moeten komen gevuld met aardgasbaten.

”De samenleving is niet op duurzame leest geschoeid. Dat maakt ons kwetsbaar,” zo stelt Hajer. ,”De grote uitdaging voor het milieubeleid in de eenentwintigste eeuw is te bereiken dat burgers, bedrijven en overheden de problemen rond klimaat, biodiversiteit en grondstoffen niet als een ver-van-mijn-bed-show ervaren, maar zelf verantwoordelijkheid willen nemen om de problemen op te lossen.''

Bron: ANP

Foto: