26-04-2016 14:07 | Door: Fitria Jelyta

Het Expertisecentrum Financiering Duurzame Energieprojecten heeft een document uitgebracht die initiatiefnemers moet helpen bij de financiering van duurzame energieprojecten.

Met de handreiking voor de financiering van decentrale duurzame energieprojecten zegt het Expertisecentrum een extra stimulans te geven aan de ontwikkeling van duurzame energie in Nederland. Volgens het Expertisecentrum dragen lokale burgerinitiatieven van duurzame energie bij aan het behalen van de klimaatdoelstellingen.

Kaders en knelpunten

De financiële sector wil deze projecten financieren, maar ziet in veel gevallen dat een project niet aan de voorwaarden voor de financiering voldoet. Hierdoor heeft het Expertisecentrum ASN Bank en Triodos Bank de opdracht gegeven om de handreiking samen te stellen. In dit document zijn de kaders en knelpunten voor het financieren van decentrale energieprojecten beschreven.

De banken leggen de focus in de handreiking vooral op lokale zon-PV-projecten, omdat hier vooralsnog de meeste ervaring is opgedaan. Binnen andere typen energieprojecten zullen vergelijkbare eisen gelden.

Green Deal

Het Expertisecentrum is in 2013 als Green Deal in het kader van het Energieakkoord opgericht. Hierin werkt de Rijksoverheid samen met banken om technische en financiële kennis samen te brengen. Vervolgens wordt de informatie beschikbaar gesteld aan alle belanghebbende partijen in de markt. 

Bron: Triodos Bank | Foto: Western Area Power, Creative Commons (Cropped by DuurzaamBedrijfsleven)