19-06-2013 17:35 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

De milieucommissie van het Europees Parlement heeft ingestemd met backloading; uitstel van de veiling van emissierechten. 

Onder het nieuwe voorstel mag de Europese commissie maar één keer ingrijpen in de markt en alleen als dit geen ingrijpende gevolgen zal hebben voor bepaalde sectoren. Wel wordt voorgesteld om met 600 miljoen ingehouden rechten een fonds op te richten voor het stimuleren van CO2 besparende technologieën. 'De tekst die nu op tafel ligt is sterk afgezwakt en veel minder ambitieus, maar gelukkig kunnen op basis van dit voorstel de onderhandelingen wel van start gaan', aldus D66-Europarlementariër Gerben-Jan Gerbrandy.

'Ik was zeer teleurgesteld toen het eerdere voorstel werd verworpen. Nu is er weer uitzicht op een oplossing en krijgt het klimaat een tweede kans. Met een nieuw fonds kunnen 'uitgestelde' emissierechten extra financiering opleveren voor innovatieve technologieën en demonstratie projecten. Die zijn hard nodig om onze klimaatdoelstellingen te behalen en de Europese industrie concurrerend te houden', aldus Gerbrandy.