03-05-2016 07:05 | Door: Fitria Jelyta

Op basis van een rapport van de Verenigde Naties gaat India stappen ondernemen om de financiële sector in te zetten voor grootschalige verduurzaming van de stedelijke omgeving.

In samenwerking met de Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry (FICCI) heeft de United Nations Environment Programme (UNEP) het rapport Delivering a Sustainable Financial System in India uitgebracht. Het onderzoeksrapport resulteerde in zes aanbevelingen waarmee de Indiase financiële sector kan bijdragen aan het behalen van de landelijke duurzaamheidsdoelstellingen.

Uitgifte green bonds laten stijgen

Kapitaalmarkt voor duurzaamheid

Uit het onderzoeksrapport blijkt dat een stimulans in onder meer de uitgifte van green bonds leidt tot een kapitaalmarkt voor duurzaamheid. Door het bieden van bijvoorbeeld een gepast kredietbeoordelingssysteem wordt de uitgifte van groene obligaties in India gefaciliteerd.

Ook wordt de Indiase regering geadviseerd specifieke financiële instellingen, zoals de Indian Renewable Energy Development Agency (Ireda) te ondersteunen. Daarnaast moeten mkb’ers die energie-efficiëntieprojecten uitvoeren en daarmee klimaatverandering tegengaan, gemakkelijker toegang krijgen tot financiering. Hiervoor zou de wet- en regelgeving kunnen worden aangepast.

Ambitieus in groene energie

Het rapport stelt verder dat India veel mogelijkheden heeft om buitenlandse investeringen, zoals het Green Climate Fund, naar zich toe te trekken. Dit moet leiden tot een financiële sector die duurzame projecten stimuleert.

“India heeft ‘s werelds meest ambitieuze plannen op het gebied van groene energie en dit vergt een samenwerking van verschillende stakeholders, waaronder de financiële sector”, zegt Piyush Goyal, de Indiase minister voor energie. “Ik ben blij dat het FICCI-UNEP-rapport de oplossingen voor de financiële sector benadrukt om deze plannen uit te kunnen voeren.”

Bron: United Nations Environment Programme | Foto: United Nations Environment Programme (Cropped by DuurzaamBedrijfsleven)