24-06-2013 14:33 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

Nederlandse bedrijven gaan de schade aan milieu en maatschappij door bedrijfsactiviteiten uitdrukken in geld. Dat moet de overstap naar een duurzame economie versnellen.

Ontbossing, CO2-uitstoot en luchtvervuiling zijn enkele van de negatieve invloeden die industriële activiteiten hebben op het milieu en de samenleving. Bedrijven betalen hier vaak niet voor, maar de kosten worden afgewenteld op het collectief. Het is dan ook niet gemakkelijk om dit soort schade in geld uit te drukken. Luchtvervuiling zorgt bijvoorbeeld voor meer astmagevallen en hogere ziektekosten, maar het is moeilijk precies te bepalen hoeveel ziektegevallen er veroorzaakt worden door luchtvervuiling. Het Britse adviesbureau Trucost schatte de verborgen milieukosten wereldwijd op €5.600 mrd per jaar.

Verslaglegging

Tijdens een Natuurtop in Herwijnen op zaterdag hebben verschillende bedrijven, ngo’s en de overheid een convenant getekend waarin staat dat ze zich willen inzetten om deze verborgen kosten zichtbaar te maken. Een van de ondertekenaars was adviesbureau PwC.

De Nederlandse tak van de natuurorganisatie International Union for Conservation of Nature (IUCN), een van de initiatiefnemers van het convenant, noemt het plan een enorme stap voorwaarts naar een duurzame, groene economie. Ook zegt de organisatie dat de bedrijven en de overheid hiermee vooruitlopen op Europese regelgeving voor niet-financiële verslaglegging.

Eind 2013 zullen de betrokken partijen een actieprogramma presenteren.

Bron: IUNC Foto: Aidenvironment via Wikimedia Commons