13-05-2016 07:26 | Door: Fitria Jelyta

Hoogspanningsetbeheerder Tennet heeft voor het eerste een ‘groen’ schuldbewijs uitgegeven van € 500 mln om drie Duitse offshore-windenergieprojecten te financieren.

De ‘Schuldschein’ werd in samenwerking met Helaba en ING bank uitgegeven. Dit Duitse schuldinstrument is vergelijkbaar met een obligatie. Met de uitgifte van deze groene obligaties wil Tennet investeren in het transport van duurzame elektriciteit van windparken op zee naar het elektriciteitsnet aan land.

De uitgifte had aanvankelijk een omvang van € 300 mln en was ruim twee keer overtekend. Hierdoor besloot Tennet de uitgifte uit te breiden naar € 500 mln. De netbeheerder meldt dat Duitse spaarbanken en Duitse en internationale institutionele beleggers de obligaties hebben aangeschaft.

Financieringsbronnen spreiden

“Deze eerste uitgifte van groene obligaties in Duitsland toont aan dat Tennet in staat is om haar financieringsbronnen te spreiden en haar investeerdersbasis te verbreden om haar investeringsplannen uit te voeren”, zegt Otto Jager, CFO van Tennet. De netbeheerder zegt met de uitgifte van de obligaties te investeren in het DolWin beta-converterplatform in het Duitse deel van de Noordzee.

Naar verwachting bedraagt Tennets investeringen in Nederlandse en Duitse offshore-windenergieprojecten € 7 tot € 9 mrd in de komende tien jaar. Daarnaast zegt Tennet tot 2019 ruim 7.000 megawatt aan aansluitcapaciteit voor offshore-windparken in het Duitse deel van de Noordzee te realiseren. Deze netaansluitingen transporteren een hoeveelheid elektriciteit die overeenkomt met het jaarlijkse stroomverbruik van ruim 9 miljoen huishoudens.

Groene obligaties in Nederland

In het afgelopen jaar heeft Tennet voor het eerst € 500 mln aan groene obligaties uitgegeven in Nederland. Tennet zegt de uitgegeven obligaties in te zetten voor uitbreidingen van het offshore elektriciteitsnet in Duitsland. 

Bron: Tennet | Foto: Tennet (Cropped by Duurzaambedrijfsleven)