01-07-2013 08:43 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

Nederland heeft maandag samen met elf andere landen en tientallen bedrijven het Europees Parlement opgeroepen in te stemmen met een voorstel om minder emissierechten op de markt te brengen.

De maatregel is nodig om de prijs voor de handel in uitstootrechten van broeikasgassen op te drijven.

De Europese markt voor emissierechten (ETS, video), waarmee bedrijven hun uitstoot van broeikasgassen kunnen afkopen, kampt met een overschot aan CO2-rechten. Daardoor is de prijs voor het uitstoten van CO2 zeer laag en werkt het systeem niet langer als een stimulans voor bedrijven om milieuvriendelijker te werken. Door minder rechten op de markt te brengen, moet het systeem (tijdelijk) beter gaan werken.

Volgens staatssecretaris Wilma Mansveld (Milieu) is het uitstel van de veiling van 600 miljoen CO2-rechten "de eerste stap op weg naar structurele versterking om groene investeringen en innovatie te stimuleren zonder het gelijke speelveld in Europa te verstoren.'' Mansveld hamert tegelijkertijd op het vinden van permanente oplossingen. Voor het einde van het jaar moet de Europese Commissie met een voorstel voor structurele maatregelen komen.

Onzeker

Onder de landen die voorstander zijn van vermindering van uitstootrechten zijn Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannië. Onlangs schaarden ook Italië, Slowakije en Estland zich achter de plannen, waardoor het totaal nu op twaalf komt. Ook bedrijven als Eneco, E.on en Ikea steunen het voorstel.

Maar het is nog onzeker of ook het Europees Parlement in zal stemmen met de plannen. In februari stemde de milieucommissie van het Europees Parlement nog wel in met 38 stemmen voor en 26 tegenstemmers. Eind januari wees de commissie industrie, onderzoek en energie van het parlement het voorstel nog af. Als reactie op deze afwijzing klapte de handel in emissierechten die dag verder in.

Het Europees Parlement stemt woensdag in Straatsburg over het voorstel.

Bron: ANP

Foto: { pranav } via Flickr.com