14-10-2011 11:44 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

In het derde kwartaal van 2011 is de financiering van wind- en zonne-energieparken wereldwijd gestegen tot een recordhoogte van €30,2 mrd. Met name de investeringen in offshore windenergie hebben hiertoe geleid.

In de drie grote windparken in de Noordzee met een totale capaciteit van meer dan 1 Gigawatt werd al €4,6 mrd geïnvesteerd. De cijfers zijn afkomstig uit een rapport, dat onderzoeksbureau Bloomberg New Energy Finance gisteren publiceerde.

Ook werden er grote investeringen gedaan in zonnepanelenprojecten, thermische zonne-energieprojecten en biobrandstofprojecten in de Verenigde Staten, een geothermische fabriek in Indonesië en windenergieprojecten in Brazilië en China.

Prijsdalingen

“In de afgelopen drie jaar hebben we enorme prijsdalingen gezien in de apparatuur voor schone brandstoffen, windturbines en zonnepanelen. Uit het rapport blijkt dit een stimulans te zijn geweest voor de activa investeringen,” zei Michael Liebreich, directeur van Bloomberg New Energy Finance, in een verklaring.

“Er is echter nog steeds niet genoeg vraag om het overschot aan aanbod teniet te doen, vandaar dat de marges onder druk blijven staan en de prijzen van aandelen van producenten kelderen” voegde hij eraan toe. Uit het rapport blijkt dat de gemiddelde prijs van zonnepanelen met een derde is gedaald sinds het najaar van 2010 en zelfs met 70 procent sinds medio 2008. De prijzen van windmolens zijn met 20 procent sinds 2009 gedaald.

Concurrerend

Dankzij de prijsdalingen kan duurzame energie beter op kosten concurreren met energie uit fossiele brandstoffen. Wel zijn de lagere kosten nadelig voor de productieketen. De aandelen in duurzame energie zijn het afgelopen kwartaal wel flink gedaald vanwege de economische onzekerheid en de trage economische groei. Aandelen in windenergie zijn sterk gedaald vanwege het risico op het wegvallen van overheidssubsidies.

De totale nieuwe investeringen in duurzame energie bedroegen in het derde kwartaal €32,9 mrd, een stijging van 16 procent ten opzichte van het derde kwartaal in 2010. Het rapport liet ook zien dat de fusie en overname activiteiten in het derde kwartaal met 59 procent gestegen zijn tot €21,3 mrd, ten opzichte van het derde kwartaal in 2010.

Bron: Reuters

Foto: O5com via Flickr.com