01-06-2016 07:05 | Door: Fitria Jelyta

De Amerikaanse kredietbeoordelaar Moody’s heeft onlangs een methodologie uitgebracht om green bonds te evalueren. Dit leverde de green bonds van hoogspanningsnetbeheerder Tennet de hoogste score op.

In maart van dit jaar publiceerde Moody’s de zogeheten Green Bonds Assessment (GBA)-methodologie. Hierin heeft de kredietbeoordelaar een transparant raamwerk ontwikkeld om green bonds van verschillende instellingen te evalueren op onder andere beheer, verdeling van de opbrengsten en rapportage over het milieuaspect van de projecten.

De verzamelde gegevens van de instelling die de groene obligatie uitgeeft, worden vervolgens toegekend aan scores van GB1 Excellent tot GB5 Poor. Door gebruik te maken van de GBA-methode heeft Moody’s aan de onlangs uitgegeven green bonds van hoogspanningsnetbeheerder Tennet de hoogste score toegekend.

Transparantie

Tennet gaf de green bonds ter waarde van € 500 mln voor het eerst in Duitsland uit om drie Duitse offshore-windenergieprojecten te financieren. Met de uitgifte van deze groene obligaties wil Tennet investeren in het transport van duurzame elektriciteit van windparken op zee naar het elektriciteitsnet aan land.

Moody’s prijst de netbeheerder voor het gebruik van geformaliseerde procedures om de opbrengsten van de obligaties bij te houden en toe te wijzen aan de projecten.

Daarnaast belooft Tennet een jaarverslag uit te brengen voor het gebruik van de opbrengsten van de green bonds. Daarbij beschrijft het bedrijf de milieu-impact van de windprojecten. Volgens de kredietbeoordelaar scoort het concern hiermee hoog op transparantie en bedrijfsvoering. 

Bron: Moody's | Foto: germanborrillo, Creative Commons (Cropped by DuurzaamBedrijfsleven)