15-06-2016 12:01 | Door: Fitria Jelyta

Klanten die bij de ASN Bank een depositospaarrekening hebben, kunnen sinds kort hun geld kosteloos opnemen om hun woningen te verduurzamen.

Bij ASN Bank hoeven klanten met een rekening ASN Depositosparen niet langer de opnamekosten te betalen, wanneer zij tussentijds geld willen opnemen voor het verduurzamen van hun koopwoning. Het geld kan dan onder meer worden gebruikt voor het financieren van energiebesparende maatregelen als isolatie, warmtepompen, en installaties voor warmteterugwinning.

Klimaatneutrale investeringen

De bank zegt met dit initiatief bij te dragen aan het zoveel mogelijk beperken van de klimaatverandering. Zo moeten alle investeringen van de ASN Bank uiterlijk in 2030 netto klimaatneutraal zijn. Dat betekent dat de totale investeringen samen evenveel broeikasgassen voorkomen als uitstoten.

Daarnaast wil de ASN Bank zijn klanten in staat stellen om zelf een bijdrage te leveren aan het tegengaan van de klimaatverandering. Dit kunnen zij doen door bijvoorbeeld hun woningen te voorzien van isolatie en energiezuinige installaties die CO2-reductie opleveren.

Spaardeposito

Met een spaardeposito staat het spaargeld voor een afgesproken periode vast. Tijdens deze afgesproken periode mogen klanten geen geld opnemen van de rekening, maar in ruil daarvoor krijgen zij een hogere rente dan op een vrij opneembare spaarrekening. De rente op een deposito staat bovendien vast gedurende de looptijd. Willen klanten toch tussentijds geld opnemen, dan dienen ze te betalen voor de opnamekosten. 

Bron: ASN Bank | Foto: Daviddje, Creative Commons (Cropped by DuurzaamBedrijfsleven)