15-02-2012 11:57 | Door: Mark Beumer

De verborgen milieukosten van zakendoen, zogeheten externaliteiten, waren in 2010 wereldwijd €642 mrd. Dat blijkt uit een onderzoek van advies- en accountantsbureau KPMG.

KPMG publiceerde zijn resultaten in het rapport “Expect the Unexpected: Building Business Value in a Changing World.” In 2002 waren de externe kosten in elf belangrijke industrieën globaal nog €430 mrd. Sinds 2002 zijn de kosten daarmee in totaal met 50 procent gestegen, oftewel een stijging van vijf procent per jaar. Als de trend doorzet verdubbelen de milieukosten elke 14 jaar, becijfert het adviesbureau.

Externaliteiten

Externe milieukosten of externaliteiten zijn kosten die ontstaan door economische activiteit. Deze kosten worden echter niet gedragen door de producent, maar door een derde partij, vaak de maatschappij.

Een voorbeeld is het lozen van afvalwater door een fabriek. De kosten voor het reinigen van het water hoeven doorgaans niet door de producent te worden vergoed, maar door de gemeenschappelijke waterzuivering.

Het EU Emission Trading System (ETS), waar recent veel ophef over is ontstaan in verband met luchtvaartmaatschappijen, is een poging om de externe milieukosten die ontstaan door CO2-uitstoot te integreren in de prijs van producten en diensten.

‘Megakrachten’

KPMG baseert zijn analyse op 10 globale ‘megakrachten’, waaronder klimaatverandering, energievoorziening, grondstoffenschaarste, waterschaarste, bevolkingsgroei en voedselzekerheid. Deze megakrachten zullen de economische groei de komende 20 jaar significant beïnvloeden, zo verwacht het bureau. KPMG combineerde de resultaten van 24 andere studies om tot hun conclusies te komen.

“De grondstoffen die bedrijven nodig hebben zullen moeilijker toegankelijk worden en duurder. Er ontstaat een toenemende druk op infrastructuur en ecosystemen als patronen van economische groei en welvaart veranderen,” aldus Yvo de Boer, speciaal globaal adviseur voor KPMG en voormalig secretaris-generaal van het VN-klimaatbureau.

Bron: KPMG

Foto: harald walker