20-06-2016 07:30 | Door: Fitria Jelyta

De International Capital Market Association (ICMA) hebben de eisen voor de uitgifte van green bonds bijgesteld. Doel is om meer inzicht en transparantie gedurende de looptijd van de obligaties te bevorderen.

The Green Bond Principles (GBP) bestaan uit zelfregulerende richtlijnen dat een raamwerk vormt voor de ontwikkeling van de green bondmarkt, op basis van transparantie en openbaarmaking. Deze richtlijnen worden gebruikt door bijna 200 investeerders, uitgevers van green bonds, verzekeraars en kredietbeoordelaars wereldwijd.

Als beheerder van de richtlijnen voor groene obligaties, heeft de ICMA de GBP aangevuld met informatie die op basis van marktontwikkelingen zijn verkregen. Zo beschikt de GBP over nieuwe definities en regels voor externe kredietbeoordelaars om het milieurendement ook gedurende de looptijd van de green bonds te evalueren.

“Vanuit een investeerdersperspectief zijn verduidelijking van de verwachte rapportering evenals de richtlijnen voor sociale obligaties bijzonder welkom.”

Social bonds

Ook zegt het ICMA de richtlijnen te hebben aangevuld om zowel uitgevers als investeerders te helpen bij het bepalen van de verwachte milieurendementen. Dit draagt bij aan de indeling van green bonds en om de obligaties als ‘groen’ te benoemen. Daarnaast moeten uitgevers van green bonds aan strengere eisen voldoen met betrekking tot rapportage en transparantie.

Naast de bepaling van het milieurendement, zijn de GBP aangevuld met handvatten om ook sociaal maatschappelijke rendementen te behalen. Voor de uitgifte van de zogenoemde social bonds zijn de richtlijnen daarom ook gericht op het faciliteren van transparantie met betrekking tot de verdeling van de opbrengsten die de obligaties opleveren.

“Aanhoudende groei in deze markt is zeer afhankelijk van de steun van de verschillende stakeholders en deze nieuwe editie van de GBP brengt verbeteringen met zich mee”, zegt Urban Angehrn van de Zurich Insurance Group. “Vanuit een investeerdersperspectief zijn verduidelijking van de verwachte rapportering evenals de richtlijnen voor sociale obligaties bijzonder welkom.”

Aan de beloftes voldoen

De aangevulde GBP zijn in lijn met de eisen die het Wereld Natuur Fonds (WNF) stelt voor een duurzame economie. Eerder publiceerde het WNF het onderzoeksrapport ‘Green Bonds must keep the green promise!’, waaruit het concludeerde dat bestaande standaarden en methoden ter evaluatie van de green bonds verwarring opwekken bij investeerders en uitgevers.

“Groene obligaties zijn van vitaal belang voor de toekomst van een duurzame economie, maar niet alles wat het label ‘groen’ krijgt, voldoet aan zijn beloftes”, zegt Nicole Clucas, Sustainable Finance specialist bij WWF-UK. 

Bron: ICMA, The Green Bond Principles | Foto: Sean McMenemy, Creative Commons (Cropped by DuurzaamBedrijfsleven)