20-06-2016 13:45 | Door: Fitria Jelyta

De Rijksoverheid heeft in 2015 € 1,5 mrd aan financieringen mogelijk gemaakt voor groei en innovatie van mkb-ers en innovatieve start-ups.

Dat maakt het ministerie van Economische Zaken (EZ) bekend in de brief Gebruik van het financieringsinstrumentarium, die naar de Kamer is verstuurd. De Rijksoverheid zegt met verschillende financieringsinstrumenten het financieringsaanbod voor ondernemers te vergroten en de financiële positie van mkb-ers te versterken. Zo is er in het afgelopen jaar € 788 mln ingezet aan garanties en kredieten. Dit bedrag is met 22,6 procent gestegen ten opzichte van 2014, meldt de Rijksoverheid.

“Zo stimuleren we groei en innovatie bij bedrijven. Met name voor gezonde bedrijven die toch moeilijk financiering vinden voor groei en innovatie, zoals kleine mkb-ers en innovatieve start-ups en scale-ups is dit van groot belang."

Garantie op lening

In het afgelopen jaar hebben ondernemers het meest gebruikgemaakt van de Borgstelling MKB Kredieten (BMKB). Hierbij staat de overheid borg voor bedrijfsfinanciering, waardoor banken eerder een lening geven, stelt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

Daarnaast maakten ondernemers in 2015 het meest gebruik van de Garantie Ondernemingsfinanciering (GO). Door de GO kunnen banken een 50 procent staatsgarantie krijgen op middelgrote en grote leningen. Zo wordt het risico voor de bank op de te verstrekken bedrijfsfinanciering kleiner. Voor de uitvoering van deze financieringsregeling is RVO.nl verantwoordelijk.

“Doordat de overheid in staat is een deel van de risico’s van de markt op zich te nemen, vergroten wij het financieringsaanbod”, zegt minister Henk Kamp van EZ. “Zo stimuleren we groei en innovatie bij bedrijven. Met name voor gezonde bedrijven die toch moeilijk financiering vinden voor groei en innovatie, zoals kleine mkb-ers en innovatieve start-ups en scale-ups is dit van groot belang.”

Innovatiekrediet

Ook behoren Groeifaciliteit, VroegefasefinancieringMicrokredieten, Seed Capital-regeling, Dutch Venture Initiative (DVI) en het Innovatiekrediet tot de financieringsmogelijkheden die de Rijksoverheid beschikbaar stelt. Met het Innovatiekrediet financiert het ministerie van EZ de ontwikkeling van nieuwe producten, processen of diensten met een sterke business case. Het krediet is bovendien risicodragend en hoeft alleen te worden terugbetaald als de ontwikkeling slaagt.

Een voorbeeld van een bedrijf dat voordelen haalt uit het Innovatiekrediet is MagnaMedics Diagnostics uit Geleen. Voor de diagnose van bloed-, serum- of plasmamonsters heeft de onderneming een methode ontwikkeld, die nauwkeuriger en goedkoper is. 

Bron: Rijksoverheid, RVO.nl | Foto: Ken Teegardin, Creative Commons (Cropped by DuurzaamBedrijfsleven)