29-07-2013 10:22 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

Agentschap NL vraagt het bedrijfsleven om nieuwe voorstellen in te dienen voor de Milieulijst van 2014.

Het bedrijfsleven kan tot 1 september 2013 voorstellen insturen voor de nieuwe Milieulijst van 2014. Op de Milieulijst staan jaarlijks honderden innovatieve en milieuvriendelijke investeringen. Hierin kunnen ondernemers vervolgens fiscaal voordelig investeren via de MIA\Vamil-regeling.

Iedere ondernemer kan jaarlijks nieuwe ideeën voor aanpassingen van de Milieulijst doorgeven aan Agentschap NL. Doel is onder meer om de marktintroductie van innovatieve milieutechnieken te versnellen. Een uitgebreid stappenplan voor het indienen van nieuwe voorstellen staat op de website van Agentschap NL.

Minder belasting door investeringen

Agentschap NL toetst de voorstellen aan een aantal criteria om te bepalen of het idee past in de MIA\Vamil-regeling. Zo is fiscaal voordeel pas toegestaan bij een terugverdientijd van vijf jaar of langer.

Ook moet de techniek een betere milieuprestatie hebben dan gangbaar op de markt. Verder maken technieken die bijdragen aan 'Groene groei' een grotere kans om op de lijst te komen.

MIA en Vamil zijn fiscale stimuleringsregelingen. Via de Milieu Investeringsaftrek (MIA) kunnen bedrijven tot 36 procent van de kosten van een milieu-investering in mindering brengen op de fiscale winst.

Met de Vamil kunnen bedrijven 75 procent van een investering op een willekeurig moment afschrijven. Daardoor vermindert de fiscale winst en betalen bedrijven minder belasting in dat jaar.

Bron: AgentschapNL

Foto: AgentschapNL via Flickr