28-06-2016 07:05 | Door: Fitria Jelyta

In 2015 investeerden Nederlandse bedrijven bijna € 5 mrd in energiezuinige maatregelen en milieuvriendelijke technieken.

Dat blijkt uit de jaarverslagen van de fiscale regelingen Milieu investeringsaftrek\Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (MIA\Vamil) en de Energie-investeringsaftrek (EIA) die de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) publiceerde. Deze fiscale regelingen zijn bedoeld voor innovatieve investeringen die zich zonder het fiscale voordeel niet snel terugverdienen.

Hiermee willen het ministerie van Infrastructuur en Milieu en het ministerie van Economische Zaken in samenwerking met het ministerie van Financiën een impuls geven aan milieu-innovatie, energiebesparing en duurzame economische groei.

Investeren in circulaire economie

In totaal hebben de bedrijven die gebruikmaakten van de MIA\Vamil-regelingen € 3.369 mln geïnvesteerd in duurzame technieken, zoals circulaire en biobased economy, bouw, mobiliteit en voedselproductie. Voor de MIA\Vamil-regelingen zijn er in 2015 25.580 aanvragen gedaan, waarvan 27 procent afkomstig is uit de tuin- en landbouwsector.

Een voorbeeld van een onderneming die gebruikmaakte van de fiscale regeling is Alliander, dat vorig jaar zijn circulaire hoofdkantoor in Duiven opende. Het gebouwontwerp van architect Thomas Rau is volledig uit elkaar te halen en opnieuw te gebruiken. Voor de realisatie van het kantoor is zoveel mogelijk materiaal hergebruikt. De materialen kwamen vrij bij de aanleg, het onderhoud en de gedeeltelijke sloop van het bedrijfspand.

Energiebesparing en CO2-reductie

Naast de jaarverslagen van de MIA\VAMIL-regeling, maakte RVO.nl bekend dat ruim 14.234 aanvragen zijn binnengekomen voor de EIA. Hiermee hebben ondernemers in totaal € 1.368 mln geïnvesteerd in energiezuinige maatregelen. Voorbeelden daarvan zijn LED-verlichtingssystemen, HR-glas, isolatie van bestaande constructies, ventilatoren en warmtepompen.

Van de totale aanvragen voor de EIA is 28 procent afkomstig uit de groot- en detailhandelsector. Zo maakt Ahold gebruik van de EIA om LED-verlichting in zijn supermarkten te financieren. In 2016 is het aftrekpercentage voor de EIA verhoogd van 41,5 procent naar 58 procent. Dit moet de investeringen in energiebesparingen nog verder bevorderen.

De totale investeringen in energiezuinige maatregelen, die zijn mogelijk gemaakt door EIA, leidden tot een besparing van 722 miljoen kubieke meter aan aardgas, meldt RVO.nl. Dit komt overeen met een CO2-reductie van 1.280 kiloton per jaar en staat gelijk aan de uitstoot van 450.000 huishoudens. 

Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | Infographic: Robin de Boer