23-07-2016 10:20 | Door: Fitria Jelyta

De Europese Commissie (EC) stelt twee nieuwe financieringsmogelijkheden beschikbaar om te investeren in duurzaamheid in de stedelijke omgeving en in de groei van mkb’ers.

De twee financiële instrumenten moeten investeringen vanuit de European Structural and Investment (ESI) fondsen mogelijk maken. Deze fondsen zijn door de EC opgericht om economische ontwikkeling in alle EU-lidstaten mogelijk te maken. De vijf verschillende ESI-fondsen zijn gericht op investeringen voor onder meer regionale ontwikkeling, sociale ontwikkeling, en landbouw en visserij.

Co-financiering en duurzamesteden

Het eerste instrument is een co-financieringsfaciliteit waarmee de EC financiering verschaft aan kleine en middelgrote ondernemingen en start-ups. Hiermee kunnen mkb’ers businessmodellen ontwikkelen en aanvullende financiering aantrekken. De totale investering, waarbij zowel publieke en private investeringen mogelijk zijn, kan oplopen tot maximaal € 15 mln per bedrijf of start-up.

Daarnaast stelt de EC stedelijke ontwikkelingsfondsen beschikbaar om duurzame projecten te ondersteunen, zoals energie-efficiëntie, lage emissie-openbaar vervoer en herstel van stedelijke gebieden. De projecten moeten financieel haalbaar zijn en deel uitmaken van een geïntegreerde duurzame stedelijke ontwikkelingsstrategie. De totale investering kan per project oplopen tot maximaal € 20 mln.

“Financiële instrumenten zijn een efficiënte manier om te investeren in nieuwe ideeën, bedrijven en in het talent van de EU-burgers”, zegt Corina Cretu, commissaris voor regionaal beleid van de EC, in een persbericht. “De instrumenten hebben een enorme potentie om particulier kapitaal te mobiliseren en moeten volledig worden benut wanneer wij vanuit de ESI-fondsen investeringen doen.”

Bron: Europese Commissie | Foto: www.GlynLowe.com via Flickr, Creative Commons (Cropped by DuurzaamBedrijfsleven)