11-09-2013 12:38 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

De Amerikaanse staat New York heeft de eerste stap gezet richting een groene bank die met publiek geld private investeringen moet aantrekken in de duurzaamheid.

Andrew Cuomo, gouverneur van New York, heeft aan de toezichthouder op nutsbedrijven gevraagd om  $ 165,6 mln in te leggen als startkapitaal voor de groene bank. Dat bedrag is verzameld via heffingen op de energierekeningen en is geoormerkt voor programma’s die energie-efficiëntie moeten verhogen. Tot nu toe is dit bedrag echter nog niet gebruikt.

De groene bank gebruikt het publieke geld om private investeerders aan te trekken voor het opzetten van projecten in de duurzame energie. “We gebruiken publieke potjes voor het aantrekken van private investeringen om een nieuwe, schone energie economie te realiseren. Het initiatief leidt tot een groenere staat en creëert banen,” aldus Cuomo.

Doordat een groene bank bijvoorbeeld garant staat voor een deel van leningen die aan bedrijven worden verstrekt, lopen private investeerders minder risico. Daarmee wordt het voor hen aantrekkelijk om kapitaal te verstrekken aan bedrijven die actief zijn in de duurzaamheid.

 

Nederland

 

In Nederland bestaat tot op heden nog geen groene bank gebaseerd op een samenwerking tussen de overheid en de private sector. De plannen voor het opzetten van een Groene Investeringsmaatschappij heeft tot nog toe op niets uitgelopen. Echter met het oprichten van een dergelijk investeringsmaatschappij kan de overheid €300 mln besparen.

Met de komst van het nieuwe Energieakkoord is er door de staat wel ruimte gecreëerd voor een revolverend fonds. Dit fonds biedt de mogelijkheid om leningen te verstrekken aan woningeigenaren en verhuurders met energiebesparing als doel. De opbrengsten van dit initiatief vloeien weer terug in het fonds en kunnen daardoor opnieuw worden ingezet.

Bron: Reuters

Foto:  Johannes Valkama via flickr