01-06-2012 18:32 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

De transitie naar een groene economie kan 60 miljoen nieuwe banen opleveren. Dat is meer dan voldoende om mogelijk banenverlies in vervuilende industrieën te compenseren.

In een nieuw rapport van de Verenigde Naties (VN) wordt duidelijk dat het verduurzamen van belangrijke sectoren zoals landbouw, energie, bouw en transport wereldwijd al tientallen miljoenen banen heeft gecreëerd. Daar kunnen naar schatting nog eens 60 miljoen banen bijkomen bij de overgang naar een schonere industrie en energievoorziening.

De VN maken duidelijk dat dit aantal nieuwe banen meer dan voldoende zal zijn om mogelijk banenverlies in CO2-intensieve industrieën te compenseren. “Duurzaamheid leidt niet tot banenverlies, zoals soms wordt geclaimd,” zei Juan Somavia, directeur-generaal van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO), een onderdeel van de VN. “In tegendeel, als (duurzaamheid) op de juiste manier wordt gemanaged, kan het leiden tot betere banen en minder armoede.”

Het rapport wijst uit dat in ontwikkelde landen 15 industrieën gezamenlijk 80 procent van de CO2-uitstoot voor hun rekening nemen. In deze industrieën bevindt zich slechts acht procent van alle banen. Een vergroening van de economie heeft daarmee een beperkt effect.

Ontwikkeling

De VN ziet vooral het betrekken van het mkb als de ‘juiste manier’ van managen. De organisatie raadt overheden aan om werknemers op te leiden en de verduurzaming van productieprocessen te stimuleren.

Dat moet in ontwikkelde landen kunnen leiden tot een uitbreiding van 0,5 tot 2 procent van de arbeidsmarkt. In ontwikkelingslanden is het potentieel nog veel groter, aangezien deze landen vervuilende technologieën kunnen overslaan en in één keer naar een groene economie kunnen springen. Brazilië heeft zo al meer dan drie miljoen groene banen gecreëerd, zeven procent van de totale werkgelegenheid.

Somavia noemde de aanstaande Rio+20-top een ‘cruciaal moment’ om de verduurzaming van de economie verder te helpen. “Het huidige economische model heeft zich bewezen inefficiënt en onhoudbaar te zijn, niet alleen voor het milieu, maar ook voor de economie en maatschappij.”

Foto: Michel Laurence