12-08-2016 07:31 | Door: Chris Thijssen

De Noord-Brabantse amateurvoetbalclub RKSV Sparta’25 is onlangs gestart met de uitgifte van obligaties om de voetbalclub te verduurzamen.

Met de opbrengsten van de obligaties, van € 500 per stuk, wil RKSV Sparta’25 onder meer LED-verlichting plaatsen op het trainingsveld. Daarnaast moeten er op de kleedlokalen 108 zonnepanelen komen. Daarmee kan de amateurclub uit het Brabantse Beek en Donk naar eigen zeggen circa 30.000 kilowattuur van het elektriciteitsverbruik opwekken.

De totale kosten van deze maatregelen schat de club op € 95.000. RSKV Sparta’25 ontving onlangs al een subsidie van de Rijksoverheid van € 25.000. Dat betekent dat de club zelf nog € 70.000 bij elkaar moet brengen.

Om de LED-verlichting en zonnepanelen te bekostigen, roept de vereniging zijn leden, sponsoren en vrijwilligers op om een of meerdere obligaties af te nemen. Inmiddels is er al € 58.000 aan obligatieleningen uitgegeven, zo is op de clubwebsite te zien.

Duurzame obligaties

Een obligatie is een lening aan RKSV Sparta’25. Door een of meerdere obligaties af te nemen ontvangen investeerders een rentevergoeding over het ingelegde geld. Bij jaarlijkse uitloting van een deel van de obligaties krijgen investeerders het geld met rente terug, met een maximum van tien jaar.

De verduurzaming van de voetbalclub is onderdeel van het project Duurzaam Sparta’25 – groen, groener, groenst. Doel van het project is een reductie van de energie- en waterverbruikskosten.

Bron: RKSV Sparta’25 | Foto: public domain