11-06-2012 13:19 | Door: Cato van Hees

Landen met grote staatsschulden, zoals Griekenland en Ierland, moeten hun verplichtingen inlossen door land beschikbaar te stellen voor duurzame energie. Zo ontstaat een win-win-win-situatie, stellen vijf zwaargewichten uit de financiële en energiesectoren.

De vijf Europese landen Griekenland, Portugal, Italië, Spanje en Ierland bezitten over zorgwekkende staatsschulden. De landen hebben echter een rijkdom aan ideale grond voor duurzame energieopwekking. In een opiniestuk in NRC pleiten vier hoogleraren, waaronder Sylvester Eijffinger en Herman Wijffels, alsmede Marco Witschge, directeur Nederland Krijgt Nieuwe Energie, om de verplichtingen van de probleemlanden op te lossen via hernieuwbare energie.

De vijf zwaargewichten stellen voor dat de probleemlanden concessies verstrekken voor grootschalige investeringsprogramma’s in hernieuwbare energie. De concessies worden gegeven via het aanbieden van landoppervlak voor de bouw van energie-installaties. Door het bijdragen aan de grootschalige investeringen, in bijvoorbeeld windparken of geothermische centrales, behalen de Europese crisislanden op lange termijn financieel rendement.

“Het rendement van de programma’s biedt naast schuldreductie, hoop en uitzicht op groei voor de euro-economieën,” stelt Sweder van Wijnbergen, hoogleraar economie aan de UvA.

Schuldreductie

Over een periode van 25 jaar kan een schuldreductie van 30 procent worden behaald. De berekening is gemaakt door het bij elkaar optellen van de jaarlijkse inflatie van 2,5 procent en het rendement van 1,5 eurocent per kWh tussen 2020 en 2045, op basis van de geschatte opbrengst van 70 gigawattuur elektriciteit per vierkante kilometer per jaar.

Ierland, dat een schuld heeft van 40 miljard euro, zou een gebied van in totaal 550 vierkante kilometer in concessie moeten geven. Dat is nog geen procent van het totale landoppervlak – ter vergelijking: 11 procent van de provincie Gelderland. Voor Portugal (78 miljard euro schuld) is dat ruim 1.000 vierkante kilometer, ofwel 1,1 procent van zijn oppervlak. En Griekenland (210 miljard euro schuld) komt op 2.800 vierkante kilometer – 2,1 procent van het totale oppervlak.

Lage rente groene investeringen

De schuldeisers kunnen duurzame energie-investeringen tegen weinig rente financieren bij de Europese Investeringsbank. De lage rente zorgt voor een aantrekkelijke rendabiliteit van de te bouwen hernieuwbare energie-installaties, omdat de bouw gekenmerkt wordt door relatief hoge initiële investeringskosten en steeds lagere operationele kosten. De schuldeisers moeten wel akkoord gaan met een lange terugverdientijd van de duurzame investeringsprojecten.

Win-win-win

De terugverdientijd van duurzame energieopwekking is voor de schuldeisers stabieler dan in de huidige situatie, waarin zij hun belang wellicht nooit terug zullen krijgen. De probleemlanden lossen een groot deel van hun lasten af en bieden nieuwe werkgelegenheid met de bouw en onderhoud voor de installaties. Daarbovenop dragen de investeringen bij aan een duurzame toekomst voor Europa.

Bron: Sylvester Eijffinger

Foto: Mark Roberts