29-08-2016 18:45 | Door: Fitria Jelyta

De Nederlandse Ontwikkelingsbank FMO zegt aanzienlijke CO2-besparingen te hebben behaald met zijn duurzame investeringen. De totale investeringsportefeuille is dit jaar echter gedaald.

Dat maakt de ontwikkelingsbank bekend in zijn halfjaarcijfers over 2016. Dit jaar daalde de totale investeringsportefeuille van FMO tot € 8,9 mrd, terwijl de totale portefeuille eind 2015 nog € 9,4 mrd bedroeg. Daarnaast heeft de bank een nettowinst van € 57 mln behaald om verdere groene investeringen mogelijk te maken en werkgelegenheid in ontwikkelingslanden te ondersteunen. In 2015 bedroeg de nettowinst € 98 mln.

“De resultaten van FMO in het eerste halfjaar van 2016 hadden te lijden onder moeilijke marktomstandigheden”, zegt Nanno Kleiterp, CEO van FMO, in een persbericht. “De lagere volumes waren het gevolg van externe ontwikkelingen, timing van transacties (vooral in de energiesector) en lagere doelstellingen om sterkere focus op bestaande portefeuille mogelijk te maken.” De CEO stelt verder dat FMO zijn doelstellingen voor 2016 alsnog kan realiseren op basis van een sterke pijplijn.

CO2-besparing en duurzaamheid financieren

In het eerste halfjaar van 2016 zegt FMO echter 159.000 directe en indirecte banen te hebben ondersteund en 49.000 ton aan broeikasgasemissies te besparen met zijn activiteiten. Zo heeft de bank dit jaar het FMO Privium Impact Fonds gelanceerd, dat de private bankklanten van ABN Amro MeesPierson in staat stelt om mee te investeren in leningen aan private bedrijven in opkomende markten.

Zo kunnen beleggers via het nieuwe impactfonds van FMO onder andere investeren in een rijstverwerker in India, die duurzame energie opwekt uit restproducten van rijst. Ook kunnen beleggers investeren in een windenergieproject in Nicaragua, die 45.000 mensen van elektriciteit voorziet.

Daarnaast investeerde FMO € 30 mln in het zogeheten Women Entrepreneurs Debt Fund. Dit fonds maakt deel uit van de Women Entrepreneurs Opportunity Facility, een samenwerking van investeringsbank Goldman Sachs en de International Finance Corporation (IFC). Hiermee willen de instellingen een bijdrage leveren aan het dichten van de kredietkloof van $ 285 mrd voor kleine en middelgrote bedrijven die door een vrouw worden gerund. 

Bron: FMO | Foto: Trocaire via Flickr, Creative Commons (Cropped by DuurzaamBedrijfsleven)