17-10-2013 12:11 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

Over de hele wereld zijn CEO’s het eens dat volledige transparantie over de milieu-impact van hun bedrijfsvoering belangrijk is.

Dat is één van de observaties uit het rapport, Measuring and managing total impact: a new language for business decisions. Het rapport, uitgevoerd door PwC, laat zien hoe ondernemingen hun milieu-impact kunnen meten en hoe de meetresultaten van dienst kunnen zijn in het besluitvormingsproces.

Vier op de vijf topbestuurders zijn overtuigd dat een volledige verantwoording over hun impact waardevoller is dan de huidige wijze van rapporteren. Bovendien leidt meer transparantie tot het sneller identificeren van nieuwe marktkansen.

“Het tijdperk van groei tegen elke prijs is voorbij”, zegt Robert van der Laan, partner bij PwC. “Financiële verantwoording volstaat niet langer. De eenzijdige focus op winst maakt plaats voor een benadering waarbij de economische en sociale impact en de invloed op milieu en tax een rol spelen”, aldus Van der Laan.

Nieuw perspectief

Voor het onderzoek is informatie van 187 topbestuurders meegenomen, werkzaam bij ondernemingen met een omzet tussen de € 100 mln en € 10 mrd.

De economische crisis heeft deze ondernemingen weer met beide benen op de grond gezet, en dit heeft geleid tot een zoektocht naar nieuwe opvattingen over economie en groei. Volgens PwC vindt er een verschuiving van perspectief plaats van ‘financiële groei’ naar een ‘duurzame gezonde groei’.

Wereldwijd zijn CEO’s van mening dat het tonen van de impact ook bijdraagt aan innovatieve oplossingen voor de toekomst en het ten goede komt van het bedrijf.

Resultaten

Toch heeft nog geen 15 procent van de ondervraagden inzicht in de milieueffecten ten gevolge van hun bedrijfsvoering. Verder blijkt dat nog geen kwart van deze groep de informatie over de impact ten koste van de bedrijfskeuzes van nut laat zijn.

Het rapport is een aanzet om bedrijven te stimuleren een algeheel beeld te verschaffen van hun milieu-impact, en deze informatie mee te nemen om efficiënte en effectieve doelstellingen na te streven.

 

 

Bron: duurzaam-ondernemen

Foto: ??? ????