19-11-2013 13:56 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

 

Extreme weersomstandigheden zijn verantwoordelijk voor een jaarlijks economisch verlies van $200 mrd.

Volgens een rapport van de Wereldbank is de jaarlijkse schade gestegen van $50 mrd in 1980 naar $200 mrd in de afgelopen tien jaar.

In het rapport blijkt uit cijfers van de Munich Re Insurance Group dat de armste landen uit Afrika en Azië het meest onderhevig zijn aan de klimaatgerelateerde verliezen. De verliezen zijn vooral op te merken in snel groeiende landen met gemiddelde inkomens. Juist in deze landen worden waardevolle projecten gerealiseerd in kwetsbare gebieden, zoals kuststreken.

De economische impact van de weeromstandigheden in de betreffende landen is gemiddeld genomen gelijk aan 1 procent van het bbp tussen 2001 en 2006. Dat is 20 maal hoger dan het gemiddelde in landen met hoge inkomens.

Klimaat vs welvaart

Het natuurgeweld is een aanslag op de welvaart van de ontwikkelingslanden. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat droogte de belangrijkste factor is voor de instandhouding van armoede in Ethiopië en in delen van India. In China hebben natuurrampen ook grote invloed op de strijd tegen armoede binnen het land.

Voor huishoudens in arme landen is het lastiger om weerstand te bieden tegen de gevolgen van extreme weeromstandigheden. Dit leidt tot een ontwikkeling waarin landen werken in een vicieuze cirkel.

Ontwikkeling in deze landen moet dan ook gebaseerd zijn op een klimaatbestendig beleid om de weerstand te bieden tegen de gevolgen. De Wereldbank stelt dat een dergelijke ontwikkeling bij de start voor hoge kosten gaat zorgen, maar dat het zich op lange termijn terugbetaalt. Duurzame infrastructuur kan bijvoorbeeld bijdragen aan het beperken van schade door overstromingen. Het bedrijf van een boer of kleine handelaar blijft zo stabiel waardoor economische groei verhoogd kan worden.

Risicomanagement

De economische risico’s die mogelijk gekoppeld kunnen zijn aan de gevolgen van weeromstandigheden worden steeds vaker onder loep genomen. New York’s burgemeester Michael Bloomberg investeerde onlangs in een onderzoek naar de impact van milieueffecten op de Amerikaanse economie. Uit dit onderzoek is gebleken dat de Amerikaanse industrie veel kosten bespaard kan blijven indien er zo snel mogelijk een verschuiving plaatsvindt naar duurzaam ondernemen.

 

 

Bron: rapport wereldbank

Foto:  Nove foto da Firenze