05-12-2013 13:57 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

CEO’s van topbedrijven kunnen verduurzaming van hun bedrijf maar lastig verantwoorden bij aandeelhouders en investeerders.

Het blijkt voor veel CEO’s die hun onderneming fundamenteel willen verduurzamen, lastig om de waarde van initiatieven op dit gebied te verantwoorden tegenover investeerders en aandeelhouders. Dit blijkt uit een onderzoeksrapport van consultancybedrijf Accenture en UN Global Compact (UNGC).

Als de link tussen waarde en duurzaamheid niet gelegd wordt is het lastig om vragen te beantwoorden die doorslaggevend zijn bij het maken van cruciale beslissingen. Daarbij gaat het om vragen als: Welk niveau aan duurzame investeringen is gepast? Wat is de terugverdientijd van onze huidige programma’s en welke hebben prioriteit? Wordt winstgevendheid gedreven door meer duurzame producten of diensten?

Onderzoeksrapport

Aan het onderzoek deden maar liefst 1000 leidinggevenden mee vanuit 27 verschillende industrieën en 103 landen. In de studie wordt zowel het verleden, heden als de toekomst van duurzaamheid in het bedrijfsleven onder de loep genomen. Enkele topnamen uit Nederland die werden geïnterviewd zijn Paul Polman, CEO bij Unilever, en Frans van Houten, de topman bij Philips.

Uit het rapport blijkt dat in 2007 slechts 18 procent van de CEO’s niet in staat waren duurzaamheid te koppelen aan bedrijfswaarde. Dit percentage nam de afgelopen jaren toe. Dit jaar kan 62 procent  van de managers niet nauwkeurig kwantificeren waar de bedrijfswaarde zit in hun duurzaamheidsinitiatieven.

Opbrengst

Vooral “high-performance” bedrijven, zoals Philips en Unilever, zijn wél steeds beter in staat succesvolle duurzame bedrijfsmodellen te creëren voor op de lange-termijn. Toch worstelen ook zij met de vraag aan aandeelhouders uit te leggen welke stappen het meeste opbrengst genereren.

Duurzaamheidsinitiatieven kunnen op drie manieren opbrengst voor investeerders genereren. Ten eerste  kunnen zij bijdragen aan de verhoging van de omzetdoor kostenreductie op verschillende gebieden in de bedrijfsvoering of productiviteitsverhoging bij het personeel. Ten tweede kunnen de duurzaamheidsinitiatieven  abstracte impact maken, bijvoorbeeld door imagoverbetering en/of de merknaam verder uit te bouwen. Daarnaast kunnen ze in de toekomst een grotere vraag creëren of de concurrentiepositie versterken door risico’s te verminderen.

Eerder bleek ook al uit een onderzoek van Deloitte dat investeren in duurzaamheid leidt tot meer innovatie.

In de komende maanden gaat Accenture, wederom in samenwerking met UNGC, een aanvullende studie doen onder investeerders. Dat onderzoek zal proberen te achterhalen waar de gaten ontstaan tussen duurzaamheid en bedrijfsmatig denken. Ook zal onderzocht worden hoe deze gaten opgevuld zouden kunnen worden.

Bron: Greenbiz | Foto: Matthias Wicke via Flickr