18-12-2013 11:45 | Door: Wouter Pustjens

Vergeleken met 2012 gaat het Europese midden- en kleinbedrijf (mkb) efficiënter om met zijn hulpbronnen en draagt daarmee bij aan de transitie naar een schonere economie.

Dat blijkt uit de Eurobarometer van de Europese Commissie waarin meer dan 11.000 ondernemers zijn ondervraagd. Minstens negen van de tien mkb-bedrijven ondernamen afgelopen jaar tenminste één maatregel om het gebruik van hulpbronnen terug te dringen. De meest genoemde maatregelen zijn het verminderen van de hoeveelheid afval (67 procent) en besparen op energie (eveneens 67 procent), gevolgd door besparen op materialen (59 procent).

Eurocommissaris Antonio Tajani, beheerder van de portefeuille Industrie en Ondernemerschap, is blij met deze ontwikkeling. “Maar,” zegt hij, “mkb-bedrijven moeten meer steun krijgen bij hun inzet, zodat ze kunnen profiteren van de mogelijkheden om kosten te reduceren, winst te behalen en meer groene banen te creëren.“

Kostenbesparing

De verduurzaming van het Europese mkb komt voornamelijk voort uit de wens om kosten omlaag te brengen. De meerderheid van de mkb-bedrijven wees kostenbesparingen aan als hoofdzakelijke reden  (63 procent) om te besparen op hulpbronnen, terwijl 28 procent aangaf dat het milieu één van de prioriteiten is van het bedrijf. Ondernemers geven aan dat besparende maatregelen een positive invloed hebben op de financiën. 37 procent (ten opzichte van 30 procent vorig jaar) gaf aan dat de productiekosten omlaag zijn gegaan als gevolg van besparingen op hulpbronnen.

Wel geven ondernemers aan dat zij meer obstakels tegenkomen wanneer zij duurzame maatregelen willen doorvoeren (44 versus 38 procent). De complexe administratieve of legale procedures worden het vaakst genoemd (26 procent).

Het is lastig om te bepalen hoe ondernemers eigenlijk de genoemde maatregelen definiëren. De survey is overwegend kwalitatief en doet hierdoor geen uitspraken over concrete besparingen.

Foto's: Jcc_seveq via Flickr en Europese Commissie