25-06-2012 12:22 | Door: Jantien van der Laan

Rio Top of flop? De Rio+20-top werd afgelopen zaterdag afgerond en boekte weinig concreet resultaat. De voornaamste uitkomst was ‘een toezegging’ van een groot aantal overheden en bedrijven. Milieudefensie heeft het over tandeloze compromissen, terwijl Peter Bakker als president van WBCSD juist aanmoedigt om over te gaan op actie.

Grootste resultaat Rio+20

De VN heeft garanties ter waarde van € 410 mrd gekregen van overheden en bedrijven, voor projecten die zich richten op het redden van de aarde. Dit mag het grootste resultaat van de Rio+20 genoemd worden.

De 692 individuele toezeggingen zijn voor projecten die het gebruik van fossiele brandstoffen verminderen, hernieuwbare energie stimuleren, schoon water conserveren en armoede bestrijden.

Milieudefensie

Milieudefensie is teleurgesteld over de uitkomsten van de duurzame top in Rio de Janeiro. “Een aantal maatregelen die van levensbelang zijn voor het redden van de planeet, zijn onder invloed van het bedrijfsleven tandeloze compromissen geworden,” aldus campagneleider Geert Ritsema. “Er is geen enkele concrete afspraak gemaakt over het afschaffen van subsidies op fossiele brandstoffen, terwijl dat aanvankelijk wel de bedoeling was. De lidstaten blijken ook niet bereid om bedrijven verantwoordelijk te houden voor de milieuschade en mensenrechtenschendingen die ze veroorzaken. Zelfs niet om hen te verplichten daarover te rapporteren."

Er is geen enkele concrete afspraak gemaakt over het afschaffen van subsidies op fossiele brandstoffen, terwijl dat aanvankelijk wel de bedoeling was.

Peter Bakker

Peter Bakker, voormalig topman van TNT en nu president van de World Business Council for Sustainable Business (WBCSD), gelooft dat het bedrijfsleven de beste mogelijkheden heeft om onze planeet veilig te stellen. Juist door de enigszins teleurstellende uitkomst van de Rio+20-top wil Peter Bakker de corporate wereld aanmoedigen om actie te ondernemen in plaats van rapporten te schrijven over de toekomst.

“Je kan totaal gefrustreerd thuis komen uit Rio en helemaal niks creëren, maar als je ondanks de teleurstellingen de resultaten ziet als ‘half vol’, dan zal je mogelijkheden zien voor processen, dialogen en afspraken rondom doelen,” aldus Peter Bakker in een interview met de Guardian.

De Rio+20-top werd afgelopen zaterdag afgerond. De vorige United Nations Conference on Environment and Development (UNCED) was 20 jaar geleden, toen ook in Rio de Janeiro.

Bronnen: Bloomberg, Milieudefensie, Guardian

Foto: Memories_keepers