07-02-2017 12:05 | Door: Fitria Jelyta

ASN Bank heeft de ambitie om in 2030 enkel te beleggen in kledingbedrijven die hun werknemers een leefbaar loon betalen. Om het belang van een leefbaar loon en een duurzame kledingsector te benadrukken, start de bank de Week van het Leefbaar Loon.

Met een leefbaar loon worden productiemedewerkers van grote kledingbedrijven in staat gesteld om zichzelf en hun gezin te voorzien in basisbehoeften. Dat betekent dat ze genoeg geld ontvangen voor voeding, kleding, huisvesting, onderwijs en zorg.

Leefbaar loon in de kledingindustrie

Uit eerder onderzoek van ASN Bank en de Erasmus Universiteit Rotterdam blijkt dat veertien grote bedrijven in de kleding- en textielsector hun productiemedewerkers geen leefbaar loon betalen. Daar wil de bank verandering in brengen.

Zo organiseert ASN Bank van 6 tot 12 februari de Week van het Leefbare Loon, waarin het belang van leefbaar loon in de kledingindustrie centraal staat. Tijdens deze week licht de bank samen met zijn maatschappelijke partners, waaronder Solidaridad, toe wat een leefbaar loon inhoudt.

Daarnaast zet ASN Bank leden van zijn Voor de Wereld van Morgen-Community, die een duurzaam kledingbedrijf zijn begonnen, in het zonnetje. Tijdens de Week van het Leefbaar Loon kunnen geïnteresseerden de kleding van deze bedrijven kopen met korting.

Duurzame kleding en textiel

In 2016 ondertekende ASN Bank als eerste bank het convenant Duurzame Kleding en Textiel, dat op dit moment door 75 bedrijven is ondertekend. Hiermee wil de bank bijdragen aan de verduurzaming van de internationale keten van kleding- en textielproductie. ASN Bank belegt via zijn aandelenfondsen in internationale beursgenoteerde kledingbedrijven, zoals H&M en Inditex, het moederbedrijf van Zara.

Met de ondertekening van het convenant wil ASN Bank de duurzame activiteiten van de deelnemende kledingbedrijven ondersteunen. Daarnaast zegt de bank met de ondertekening van het convenant de misstanden in de kledingindustrie aan te pakken. Naast het realiseren van een leefbaar loon, willen de ondertekenaars met het convenant discriminatie, kinderarbeid en gedwongen arbeid tegengaan. 

Bron: ASN Bank | Foto: Richard Masoner / Cyclelicious via Flickr, Creative Commons (Cropped by DuurzaamBedrijfsleven)