20-03-2017 18:25 | Door: Fitria Jelyta

Investeringen in hernieuwbare energie en energie-efficiëntie werpen hun vruchten af. Zo zouden groene investeringen in 2050 leiden tot een wereldwijde economische groei van $ 19.000 mrd.

Dat blijkt uit onderzoek van het International Renewable Energy Agency (Irena), het internationale agentschap dat zich verantwoordelijk stelt voor de wereldwijde groei van duurzame energie. Investeringen in groene energie en energie-efficiëntie in verschillende bedrijfssectoren zouden daarnaast leiden tot wereldwijd 70 procent CO2-reductie in 2050.

Duurzame investeringen nodig

In 2060 verwacht Irena dat er zelfs helemaal geen CO2 meer wordt uitgestoten door de energiesector als de investeringen in groene energie aanhouden en het aandeel duurzaam opgewekte stroom in de wereldwijde energiemarkt stijgt. Om dit mogelijk te maken, is er tot aan 2050 wereldwijd $ 29.000 mrd aan investeringen in duurzame energie nodig. Irena stelt echter dat dit bedrag slechts 0,4 procent is van het wereldwijde bbp (bruto binnenlands product).

Nadruk leggen op CO2-reductie

“Het Parijse Klimaatakkoord weerspiegelt een ongekende internationale vastberadenheid om te handelen tegen klimaatverandering”, zegt Adnan Z. Amin, directeur-generaal van Irena, in een persbericht. “De nadruk moet liggen op de CO2-reductie van het wereldwijde energiesysteem, omdat de energiesector verantwoordelijk is voor bijna twee derde van de uitstoot van broeikasgassen.”

Irena verwacht verder dat de investeringen in duurzame energie en energie-efficiëntie van bijvoorbeeld gebouwen leiden tot meer werkgelegenheid. Daarnaast kan de CO2-reductie leiden tot verbeteringen in luchtkwaliteit en welzijn. 

Bron: Irena, Bloomberg | Foto: Shutterstock.com (Cropped by DuurzaamBedrijfsleven)