03-05-2017 12:15 | Door: Fitria Jelyta

Actiam zegt per direct te stoppen met beleggen in de steenkolenmijnbouw. Hiermee geeft de fonds- en vermogensbeheerder invulling aan de afspraken die in het Parijse Klimaatakkoord zijn vastgesteld. Zo moet de opwarming van de aarde beperkt blijven tot 2 graden Celsius.

Het concern zegt steenkolenmijnbouw uit te sluiten van al zijn beleggingsportefeuilles en indexfondsen. Actiam wil niet langer beleggen in bedrijven die voor meer dan 15 procent van hun omzet halen uit de kolenmijnbouw.

Verder voert de vermogensbeheerder gesprekken met de resterende bedrijven, die nog wel omzet halen uit kolen, om hun bijdrage te leveren aan de versnelling van de duurzame energietransitie. Door niet langer te beleggen in kolen wil Actiam bijdragen aan het vergroten van het bewustzijn over klimaatverandering.

Focus op verantwoord beleggen

“Tegelijkertijd willen we concrete afspraken maken om iets aan dit mondiale probleem te doen en het bedrijfsleven wijzen op de noodzaak van de energietransitie”, zegt Hans van Houwelingen, CEO van Actiam, in een persbericht. “Door onze verantwoorde beleggingsfocus (ESG) was onze deelname in kolenbedrijven al beperkt. Maar door de verdergaande uitsluiting van kolenmijnbedrijven willen we ons beleggingsbeleid verder kracht bijzetten en commitment tonen aan het Klimaatakkoord van Parijs.”

Actiam maakte de desinvestering in kolen bekend tijdens een werkreis van de Two Degrees-expeditie in Spitsbergen. Met de Two Degrees-expeditie wil poolreizigster Bernice Notenboom de urgentie van klimaatverandering benadrukken.

Waterneutraal beleggen

Eerder gaf Actiam aan de watervoetafdruk van zijn beleggingen inzichtelijk maken. Doel is om de beleggingsportefeuille in 2030 waterneutraal te maken. Volgens de fonds- en vermogensbeheerder wordt de vraag naar water in 2030 40 procent groter dan het aanbod. Zo moedigt Actiam bedrijven aan om maatregelen toe te passen als waterrecycling, het hergebruiken van regen- en afvalwater en waterbesparing.

In een uitzending van DuurzaamBV Radio vertelt Kristel Verhoef, active ownership specialist van Actiam, hoe de vermogensbeheerder zijn beleggingen waterneutraal maakt: 

Bron: Actiam | Foto: Shutterstock.com