04-05-2017 18:45 | Door: Fitria Jelyta

ASN Bank maakt bekend dat farmaceutische concerns Novartis en Novo Nordisk, waar de bank in investeert, transparanter worden over betalingen aan zorgprofessionals. Hiermee streeft ASN Bank naar een eerlijke farmaceutische industrie.

Zowel Novartis als Novo Nordisk hebben op hun aandeelhoudersvergaderingen toegezegd om transparanter te zijn over hun beloningsbeleid aan zorgprofessionals, zoals artsen. De toezegging werd gemaakt in antwoord op kritische vragen die ASN Bank stelde tijdens de aandeelhoudersvergaderingen.

Transparantie

Volgens de bank mogen farmaceutische bedrijven betalingen doen aan artsen om bij te dragen aan de ontwikkeling van een medicijn. In sommige gevallen kunnen artsen echter geld ontvangen om een bepaald geneesmiddel voor te schrijven. Dit kan ertoe leiden dat patiënten niet het medicijn krijgen voorgeschreven met de meest effectieve werking.

Om dit probleem tegen te gaan, spoort ASN Bank de farmaceutische concerns aan om transparant te zijn over het beloningsbeleid. Hierdoor wordt het mogelijk om inzicht te krijgen in de beweegredenen van een arts om een bepaald medicijn voor te schrijven. De ASN Bank ziet deze toezeggingen als belangrijke stappen om een eerlijke farmaceutische industrie tot stand te brengen.

Actief aandeelhouderschap

Uit eerder onderzoek in opdracht van ASN Bank bleek dat farmaceutische ondernemingen als AstraZeneca, GlaxoSmithKline (GSK), Novo Nordisk en Novartis tekortschieten in de bewaking van de kwaliteit en veiligheid van de medicijnen. Daarom startte de ASN Bank een dialoog met de vier farmaceutische concerns. Doel is om zaken als ethisch handelen, beloning, veilige producten en verantwoorde marketing te stimuleren.

“Door actief aandeelhouderschap zien we dat de bedrijven gehoor geven aan de duurzaamheidseisen. De organisaties zien het belang in van de onderwerpen die we aankaarten”, zei Charlotte Scheltus, advisor sustainability & human rights bij de ASN Bank, eerder in een interview met DuurzaamBedrijfsleven.

Lees ook:

Bron: ASN Bank | Foto: Shutterstock.com