14-04-2014 17:23 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

De toon van het IPCC was nooit zo urgent. Regeringen moeten sneller en effectiever handelen om klimaatverandering in toom te houden.

Dat staat in het laatste deel van het vijfde IPCC rapport dat afgelopen zondag uitkwam. Het uitblijven van maatregelen tot 2030 zal regeringen dwingen om experimentele technologieën uit te proberen. Een samenvatting over de bevindingen zal uitkomen in oktober.

Het rapport concludeert dat een ingrijpende overgang naar koolstofarme energiewinning zoals wind-, zon- of kernenergie slechts 0,06 procentpunt per jaar minder economische groei betekent.

Het onderzoek wordt gebruikt als de belangrijkste wetenschappelijke leidraad voor de VN-lidstaten die samenwerken om eind 2015 een deal te sluiten over de vermindering van de broeikasgasuitstoot. De toenemende uitstoot wordt grotendeels veroorzaakt door de industriële groei van China.

Twee graden

Regeringen beloofden eerder om de temperatuurstijging te beperken tot maximaal twee graden Celsius ten opzichte van pre-industriële tijden. Dit streven is nog steeds haalbaar, maar alleen bij een strengere aanpak. Bij het huidige beleid stevent de wereld af op een temperatuurstijging van 4,8 graden Celsius rond het jaar 2100. Momenteel bedraagt de stijging al 0,8 graden Celsius sinds de Industriële Revolutie uit de 18e en 19e eeuw.

Om het tweegradendoel te halen moet de broeikasgasuitstoot spoedig afnemen, tussen de 40 en 70 procent in 2050 ten opzichte van 2010. Vervolgens moeten de emissies teruggebracht worden tot nul rond 2100.

Experimentele technologieën

Het uitstellen van maatregelen kan regeringen dwingen tot het gebruiken van experimentele technologieën.

Een voorbeeld van zo’n experimentele technologie is het verbranden van biomassa in combinatie met Carbon Capture and Storage (CCS). Hiermee wordt CO2 ondergronds opgeslagen. Deze methode kent echter ook nadelen zoals de uitgestrekte gebieden die nodig zijn voor het groeien van biomassa. Dit verdringt andere gewassen en legt druk op de voedselprijzen.

Een eenvoudigere methode is het planten van bomen die de CO2 opnemen tijdens de groei.

Geo-engineering

Het rapport sprak echter niet over geo-engineering mogelijkheden, zoals het plaatsen van enorme spiegels in de ruimte die zonlicht wegkaatsen van de aarde. Volgens IPCC-voorman Pachuari is dit momenteel geen optie.

Volgens eurocommissaris Connie Hedegaard (Klimaat) heeft het rapport een duidelijke boodschap: “Er is geen plan B voor klimaatverandering. Er is alleen plan A: collectieve actie om uitstoot tegen te gaan.”

Bron: Reuters | Foto:  Martin Fisch via Flickr