07-05-2014 15:30 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

De Stanford University investeert niet  langer in steenkoolwinning. Dat heeft het universiteitsbestuur besloten. 

Het besluit volgt op aanbeveling van een adviespanel. Het panel vertegenwoordigt studenten, docenten, medewerkers en zelfs alumni. Zo'n 100 bedrijven die zich bezig houden met steenkoolwinning, komen op een zwarte lijst. Aandelen in deze bedrijven worden van de hand gedaan.

Het adviespanel binnen de universiteit is opgericht om het investeringsbeleid van de universiteit tegen het licht te houden. Daarbij werd onderzoek gedaan naar de gevolgen van investeringen in fossiele brandstoffen.

De studentenorganisatie ‘Fossil Free Stanford’ staat aan de basis van het besluit. De studenten hielden een petitie om  volledig te stoppen met investeringen in fossiele brandstof. Zij hebben volgens voorzitter Steven A. Denning een belangrijke discussie aangezwengeld. De organisatie verklaarde trots te zijn op de maatregel van de universiteit. “Dit is een overwinning voor de klimaatbeweging en voor onze generatie", zei de groep in een verklaring.

Constructieve stap

Bestuursvoorzitter John Hennessy schrijft op de website van Stanford dat steenkool een van de meest CO2-intensieve brandstoffen is. Er zijn volgens hem voldoende minder schadelijke alternatieven voor steenkool. “Het stopzetten van investeringen in kolen is een kleine, maar constructieve stap in het werken aan oplossingen voor een duurzame energievoorziening.”

Stanford publiceert geen cijfers over specifieke investeringen zoals die in fossiele energie, maar het gaat vermoedelijk om een substantieel bedrag. Het totaal aan investeringsgelden was in 2013 $18,7 mrd.

Acties

Wereldwijd zijn er veel acties om universiteiten en andere instellingen te bewegen om af te stappen van investeringen in fossiele brandstoffen. De campagne van Fossil Free verzamelde wereldwijd al meer dan 44.000 handtekeningen om universiteiten en hogescholen duurzamer te maken.

Ook in Nederland voeren studenten actie. Vorig jaar was er nog een landelijke petitie en werden er diverse acties gehouden om universiteiten te bewegen fossiele brandstoffen uit het investeringenpakket te halen. Hier zijn geen concrete resultaten uit voortgekomen.

Bron: Stanford University | Foto: Hammerin Man via Flickr