02-12-2017 07:26 | Door: Rianne Lachmeijer

De regio Zuid-Holland Zuid biedt kansen voor een circulaire economie. Dit komt onder andere doordat veel partijen al actief samenwerken. 

Dat concludeert KPMG in het rapport 'Samen met ondernemers & partners circulaire kansen verzilveren voor regio Zuid-Holland Zuid'. Dit rapport heeft het bedrijf opgesteld in opdracht van zes lokale Rabobanken. Wiebe Draijer, CEO van Rabobank, overhandigde deze regioscan aan Jaap Smit, commissaris van de Koning in Zuid-Holland, tijdens het slotevenement van de Rabobank CE Challenge.

De Rabobank Circular Economy (CE) Challenge Zuid-Holland Zuid daagde ondernemers uit de regio uit om hun circulaire plannen te ontwikkelen. Tijdens het slotevenement in het Energiehuis in Dordrecht vertelden zij over hun ervaringen.

Kansen in de regio

Volgens KPMG biedt de regio veel kansen voor een circulaire economie. Zo zijn er veel energie- en grondstof-intensieve bedrijven actief. Daarnaast zijn er al samenwerkingen gaande tussen het bedrijfsleven, onderwijs en overheden om de circulaire economie te stimuleren.

Aanbevelingen

KPMG doet een aantal aanbevelingen. Ten eerste kunnen ondernemers in de industrie hun restwarmte inzetten voor verwarming van bedrijventerreinen en huishoudens. Ook kan restwarmte gebruikt worden om chemicaliën te winnen uit bedrijfsafval.

Ten tweede liggen er kansen voor de handel, vervoer en opslag. Deze sectoren kunnen de beladingsgraad optimaliseren en het aantal kilometers minimaliseren door inzet van slimme technologie en big data.

Ten derde wijst KPMG de bouwnijverheid op de kansen in het biobased bouwen en  de landbouwsector op de kansen om biobased reststromen te hergebruiken.

kpmg, rabobank, Wiebe Draijer, Draijer, Circular Economy (CE) Challenge Zuid- Holland, CE, circulaire economie, circulair, verduurzaming, duurzaam nieuws, duurzaam, zuid-holland, kpmg, regioscan

Bron: Rabobank | Hoofdafbeelding: Shutterstock.com | Foto: Rabobank