19-06-2014 14:53 | Door: Erik Verheggen

De Nederlandse overheid stelt ruim € 24 mln beschikbaar voor energie-innovatieprojecten. De regeling is bestemd voor energiebesparingsprojecten en innovaties voor hernieuwbare energie.

Het geld is afkomstig van het ministerie van Economische Zaken. De regeling Demonstratie Energie-Innovatie (DEI) is voor ondernemers die met hun product of dienst vlak voor de stap naar de markt zitten. Door hun vinding op ware schaal en in de praktijk te demonstreren, verloopt dit makkelijker. De DEI-regeling biedt bedrijven financiële ondersteuning om die opschaling te realiseren.

Hernieuwbare bronnen die in aanmerking komen zijn wind en zonne-energie, aerothermische (warmte in de omgevingslucht), hydrothermische (warmte in het oppervlaktewater), geothermische energie en energie uit de oceanen, waterkracht, biomassa, stortgas, gas van rioolzuiveringsinstallaties en biogas.

Binnen de regeling is het ook mogelijk om kosten voor industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling op te voeren, maar de omvang daarvan is beperkt.

Een verzoek indienen voor de subsidieregeling Demonstratie energie-innovatie (DEI) kan vanaf 1 juli 2014.

Meer informatie vindt u op de website van RVO Nederland: Subsidies en Financiering.

 

 

 

 

RVO