30-06-2014 16:37 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

Belastingen om Nederland te verduurzamen kunnen effectiever. Dat zegt het Planbureau voor de Leefomgeving. 

Groene belastingopbrengst betekent niet altijd een groen resultaat. Het huidige belastingstelsel is niet altijd even effectief, heeft niet altijd de gewenste uitkomst, en is soms zelfs tegenstrijdig. Zo draagt de bijstook van biomassa bij aan het halen van CO2-emissiedoelstellingen, maar zorgt het ook voor meer luchtvervuiling.

Daarom stelt het PBL een nieuwe denkwijze voor: belast de veroorzaakte milieuschade zo direct mogelijk. Daarvoor hoeft het systeem volgens het PBL niet veel ingewikkelder te worden.

Als voorbeeld noemt het Planbureau een simpele belasting op fossiele grondstoffen, zoals kolen of gas. Nu wordt de belasting niet op de productie, maar op het eindproduct geheven: stroom of motorbrandstof. De voorgestelde heffing brengt de schatkist evenveel op als de huidige belasting op elektriciteit, maar levert veel meer milieuwinst op.

De aanbevelingen komen uit een beleidssamenvatting voor het Achtergrondrapport Milieubelastingen en Groene Groei Deel II.

 

Resultaat

 

Een ander voorbeeld  dat het PBL aanhaalt is het degressieve stelsel voor energiebelasting: hoe hoger het verbruik, hoe lager de belasting. De bestaande tarieven op energiegebruik staan niet altijd in verhouding met de milieuschade die dat gebruik veroorzaakt. De tarieven voor het grootverbruik zijn bijvoorbeeld veel lager dan de milieuschade, terwijl die voor het kleinverbruik juist aan de hoge kant zijn. Verschuif dat, stelt het PBL.

Het PBL pleit verder voor belastingmaatregelen die de opbrengst van belastingen en het duurzame resultaat in balans houden.

Bron: PBL | Foto: News Oresund via Flickr