13-07-2012 11:16 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

Ondernemersorganisaties roepen de overheid op om duurzaam inkopen te stimuleren met concrete maatregelen. Volgens de organisaties ontbreekt het hier aan.

De ondernemersorganisaties NEVI, MVO Nederland, De Groene Zaak, MKB Nederland en VNO-NCW benadrukken dat duurzaam inkopen leidt tot kostenefficiënte voor overheden en innovatie bij ondernemers stimuleert. “Veel overheden lijken ermee onbekend te zijn of nog steeds te denken dat het duurder is”, aldus de organisaties.

Staatssecretaris Joop Atsma van I&M kreeg vorig jaar van dezelfde vijf partijen al een advies over duurzaam inkopen. Het kabinet en de Tweede Kamer waren hier beide positief over, maar tot een goede uitwerking kwam het niet. “Op deze manier wordt het streven – dat duurzaam inkopen na 2014 op eigen benen kan staan – niet gehaald," valt in het persbericht te lezen.

Voorbeeldfunctie

Bij duurzaam inkopen worden de producten geselecteerd op basis van de prijs voor de gehele levensduur in plaats van de laatste aanschafprijs. De organisaties suggereren dat de noodzakelijke kennis en kunde om duurzaam in te kopen ontbreekt. Daarom vinden zij dat de overheid hierbij het voortouw moet nemen en ook het goede voorbeeld moet tonen.

Jaarlijks doet de overheid voor ongeveer €60 miljard aankopen. Volgens de organisaties wordt er in de verkiezingsprogramma's van de politieke partijen niet genoeg aandacht besteed aan duurzaam inkopen.

Bron: NuZakelijk

Foto: Dimormar